Forbud mot plantevernmiddelet dikvat (Reglone) fordrer nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er også velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV).

Prosjektet SOLUTIONS skal finne fram nye praktiske løsninger for (1) nedvisning av potetris, (2) ugras og utløpere i jordbær på friland og (3) ugras i eplehager.

Nedvisning av potetriset før høsting er et viktig IPV-tiltak for å unngå tørråtesmitte på potetene og råtning på lager.

I tillegg til å finne relativt snarlige løsninger, vil prosjektet jobbe med to verktøy innen presisjonsjordbruk.

SOLUTIONS er koordinert av NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving og norske dyrkere av potet, jordbær og eple. I tillegg deltar de regionale enhetene i Norsk Landbruksrådgiving NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst.

> Oversikt over prosjektet finner du på prosjektsidene til Fagforum Potet