Formålet med å tørke potetene rett etter opptak er å fjerne fuktigheten på potetknollenes overflate, i tillegg til å få tørket opp eventuell fuktig jord som måtte følge med. Ved å fjerne overflatefukt forbedrer man lagringa av potetene, og faren for spredning og utvikling av sjukdommer på lageret blir redusert.

Det er flere muligheter til å tørke potetene rett etter opptak, før de blir kjørt inn på lager:

  • La potetkassene stå ute i 1-2 dager, når vær og vind tillater det, før de blir kjørt inn på lager. Øverste kasse er ei tomkasse. Legg ei plate på de øverste kassene for å hindre regn på potetene. Øverste kasse. Viktig med fast underlag, gjerne betongplatting. OBS! Risiko for grønne poteter! Settepoteter tåler mer enn matpoteter.
  • La kasser stå under tak, men med god lufting, i 1-2 dager, når temperaturen tillater det. La potetene stå minimum over natt.
  • Stable potetkassene (f. eks. to i bredden og fire i høyden, 10-12 kasserekker) sammen under presenning (under tak eller i friluft), og sørg for å tvangsventilere potetene ved hjelp av undertrykk (sug).
  • Tørk potetene i kasser på lageret ved hjelp av ventilasjonsanlegget,. gjerne med supplering av ekstra vifter, for å ventilere de siste potetene som er kjørt inn på lageret. Noen produsenter har også bygget et eget rom hvor de tørker potetene et døgn før de settes inn på lager.

Produksjon av video: Morten B Livenengen (NLR Innlandet) og Jon Olav Forbord (NLR Trøndelag)

Tvangsventilering potet G Schmidt
Et eksempel på tvangsventilering av poteter etter opptak. Denne metoden gir god tørk av potetene. Foto: Gunnar Schmidt.