Hovedmålet i prosjektet er å kunne forstå hvilken effekt fangvekster har på på avling og kvalitet hos potet og gulrot. Dette innebærer at en vil studere ulike fangvekster påvirkning på jordhelsa generelt, og hvilken effekt de ulike artene har på jordboende patogener. Fangvekster som blir prøvd ut i prosjektet er bl.a. blodkløver, bokhvete, fôrvikke, havre, honningurt, italiensk raigras, rug og svingel.

En del av prosjektet er å undersøke om dyrking av fangvekster kan bety noe for utslippet av N2O (lystgass).

Prosjektet starter i 20203, og vil vare til 2027. Prosjektleder er Ivo Havranek, NIBIO.