Ugrasmiddelet Sencor

Sencor er et bredtvirkende ugrasmiddel som har vært brukt i potet i siden den ble godkjent i 1976. Preparatet virker godt mot en rekke ugrasarter, og det virker gjennom opptak i gjennom bladene og røtter (jordvirkning). Sencor WG 70 blir ikke lenger produsert, og det er derfor ikke mulig å skaffe preparat til potetproduksjonen vekstsesongen 2024. Har du Sencor WG 70 på lager er det fortsatt lov å bruke, og det er lurt å bruke det i år. Hva det videre liv for Sencor i EU er per dags dato ikke avklart. Dermed vet vi heller ikke hva som skjer på sikt med metribuzin i Norge. Det virksomme stoffet i Sencor, metribuzin, er fortsatt godkjent i Norge.

Flytende Sencor SC 600 i potet, på friland med og uten dekke, er tillatt brukt i potet i perioden 15. mars til 1. juli 2024.

(For gulrot, tidligproduksjon, gjelder midlertidig tillatelse i perioden 10/2- 20/4. For gulrot, sommer- og høstproduksjon perioden 10/4-7/8.)

> Etikett Sencor SC 600. Les alltid etiketten før bruk!

Midlertidig tillatelse for bruk av flytende Sencor i potet vekstsesongen 2024

Formulering og tetting av dyser/filtre. Sencor SC 600 har en formulering som kan gi problemer med blokkering av dyser/ filtre. Benytt derfor grove filtre, minimum 50 mesh, når du bruker Sencor SC 600. Ferdig blandet sprøytevæske må ikke bli stående i tanken.

Sprøyter av merket Danfoil eller sprøyter med motor for hver dyse har vist seg mer følsomme og gitt større problemer ved bruk av Sencor SC sammenlignet med andre sprøyter. Bruker/ eier av slike sprøyter bør derfor vurdere nøye om produktet skal benyttes i sprøyta.

Vannkvaliteten. Hardt vann kan gi økt utfelling av produktet, og dermed problemer i siler og dyser.

Dosering poteter. Dosering på friland: Ved optimale sprøyteforhold: 23,3 ml pr. dekar per år. Dosering under plast eller fiberduk: inntil 15 ml pr. dekar. Total årlige dose må ikke overstiger 35 ml/daa.

Behandlingsfrist: 42 dager

Ta kontakt med din lokale rådgiver for å diskutere nærmere bruken av Sencor SC 600.

Bakgrunn for søknad om dispensasjon i potet

Problemet for norske produsenter er at produksjonen av Sencor WG har opphørt på verdensbasis og at det ikke fins tilgjengelig vare. Bayer CropScience har i andre land erstattet produktet med ei flytende formulering i Sencor SC 600. Denne formuleringa ble prøvd i norske forsøk i 2008-2009. I konklusjonen fra utprøvinga på friland står det: Sencor SC 600 hadde i forsøk i 2008 -09 stort sett samme ugrasvirkning som den gamle formuleringa Sencor WG. Det var heller ingen forskjell på avling mellom de to formuleringene av Sencor. (Kilde: Selektivitet og effekt av nye ugrasmidler i potet på friland, serie 0401046, v/Kirsten Semb Tørresen.)

Uten Sencor i 2024 vil potetprodusenter ha problemer med å bekjempe sentrale frøugrasarter og sikre bred og sikker ugraseffekt under ulike forhold i potet på friland og under plast og fiberduk. Fenix er det eneste av alternativene som både er bredspektra og har jordvirkning. Å være avhengig av bare et ugrasmiddel i en stor kultur som potet er forbundet med risiko. Sencor og Fenix virker også litt forskjellig på ulike ugrasarter. Bruk av ulike preparater er en god strategi for å forhindre utvikling av resistens.