Ønsker du informasjon om Potetskolen 2023-24?

Potetskolen er nummer 6 i rekken, og starter opp høsten 2023. Studiet passer for potetprodusenter, rådgivere og fagarbeidere i industrien.

Harde fakta om neste Potetskole:

  • Studiested: Gjøvik
  • Søknadsfrist: 1. oktober 2023 (utsatt frist)
  • Oppstart: Høsten 2023. Første samling er 20-22/11
  • Minste antall studenter for å starte opp Potetskolen 2023-2024 er 20 personer
  • Kostnad: Du betaler en semesteravgift på kr 2000/semester, totalt kr 4000
  • Studiepoeng: 20
  • Potetskolen 2023-24 er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving
  • Opptakskrav: Se Fagskolen Innlandet

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Fagskolen Innlandet

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Om studiet:

Studiet består av fysiske 2- eller 3-dagerssamlinger + en del digital undervisning (lærerstyrt aktivitet på veiledning, gruppearbeid, oppgaveløsning mm). I tillegg er det selvstudium på 324 timer (inkl. også gruppeoppgaveløsning og praksis).

Du lærer (nesten) alt om potetproduksjon. Her snakker vi om fra sortsvalg og lysgroing, setting, behandling og stell gjennom sesongen (jordarbeiding, mekanisk og kjemisk plantevern, hypping, vatning mm.), innhøsting, lagring, marked og økonomi.

Kan jeg delta på Potetskolen uten å ta studiepoeng?

Det er også mulig å delta uten å få studiepoeng i Fagskolen, men da er det en deltakeravgift på kr 12.000. Opptakskravene er de samme som for Fagskolen (les om det på Fagskolen).

Har du spørsmål om Potetskolen uten studiepoeng, ta kontakt med NLR Innlandet.

MG 8466
Fra Potetskolen 2015-2016. Rådgiver Jon Olav Forbord (NLR Trøndelag) snakker om jordstruktur og jordhelse. Foto: Borghild Glorvigen