Hanna Ellisiv studerer plantevitenskap på sitt fjerde år på NMBU, og er full av lidenskap for biologi og god matdyrking til Norge og verden. Hun er innvilget stipend fra Fagforum potet for arbeidet med sin masteroppgave som skal leveres våren 2024.

Hannas masterarbeid er en del av forskningsprosjekt SOLUTIONS, som ser på nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager. Prosjektet er eid av forskningsinstituttet NIBIO.

> Les mer om forskningsprosjektet SOUTIONS

Hanna Ellisiv ser på effekten av ulike doser varmt vann etter risknusing

Hanna Ellisivs del av prosjektet omhandler nedvisning av potetris før innhøsting, og undersøker effekten av ulike mengder varmt vann etter risknusing som metode. I forsøkene er det brukt en dyse fra Heatweed Technologies for å påføre vann med en temperatur rundt 99 grader Celsius i dosene 3 liter, 1,5 liter, 0,75 liter, 0,375 liter, og 0,18 liter per kvm. Effekten på nedvisning av ris og stengel blir registrert hyppig i 14 dager etter behandlingen for nøye å følge med på hvordan nedvisninga skjer.

Hyppige registreringer etter behandling vil forhåpentligvis gi bedre innsikt både i hvordan risknusing virker alene, og hvordan risknusing virker sammen med varmt vann. I tillegg vil resultatene kunne fortelle mer om hvor mye vann som trengs for å ta knekken på riset og stengelen. Denne informasjonen vil være verdifull for en eventuell videre satsing på praktiske løsninger med varmt vann til bruk av nedvisning av potetris, for eksempel sammen med sensorteknologi som kunne redusert vannforbruket ytterligere. Hvis varmt vann er effektivt i lavere doser kan det være et framtidig alternativ til kjemiske midler. Risdreping med varmt vann trenger sannsynligvis ikke en regulering i forhold til forskrift om plantevernmidler.

Stipendet vil gå til reiseutgifter for studenten da resten av utgiftene dekkes av SOLUTIONS – prosjektet.


Finansiering og samarbeidspartnere i SOLUTIONS:

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving og norske dyrkere av potet, jordbær og eple. Arbeidet skjer i tillegg i samarbeid med NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst.