Rådgiver i NLR Agder, Sigbjørn Leidal, forteller at det er flere som har bidratt til at nye potetsorter er tatt inn til testing og prøvedyrking i Norge. Han fremhever her spesielt Kirsten Topp som tidligere var ansatt som potetforedler hos Graminor. Kirsten var en del av et stort nettverk av potetforedlere i Europa, og hun sørget for å ta inn en rekke nye lovende sorter til testing i sortsfelt. Sigbjørn Leidal nevner her sorten Carrera og andre liknende sorter som var enda tidligere enn Berber. Mange av de nye sortene hadde dessverre lavt tørrstoff og for dårlig smak. I samme setning fremheves fagmiljøet på NIBIO Landvik hvor Erling Stubbhaug har gjort en utmerket jobb med dyrkingstekniske forsøk og gjødslingsforsøk med aktuelle tidligsorter.

På 90-tallet hvor Ostara dominerte ble det gjort en stor innsats for å redusere gjødslingen til tidligpotet. De nye gjødslingsrådene passet også bra i sorten Berber som etter hvert ble tatt i bruk. Berber hadde i utgangspunktet litt lavt tørrstoff, men med bedre opplevd smakskvalitet enn Ostara. Det var også et poeng å redusere gjødslingen fordi Berber ofte hadde utfordringer med for store knoller. Berber kan også raskt bli halvt skallfast når den blir stående for lenge i bakken. Produsenten og pakkeriet måtte derfor ta et valg om å høste Berber vasket og uten skall, eller la den stå og høste skallfast.

Sigbjorn i potetaker red
Rådgiver i NLR Agder, Sigbjørn Leidal, forteller at det er flere som har bidratt til at nye potetsorter er tatt inn til testing og prøvedyrking i Norge.

Solist ble en suksess

De ulike sortene som dyrkes i Reddal blir i stor grad planlagt og satt i hold tilpasset høsting og salg. Solist er en sort som har overtatt for Berber og er den sorten det blir satt mest av i Reddal nå. Solist har stort ansett av knoller og den krever derfor mer gjødsel enn andre tidligsorter. Det er også andre utfordringer ved å dyrke Solist. Leidal forteller at det tidligere var store utfordringer med stengelråte i Solist. Den problematikken ble tatt tak i settepotetproduksjon, og tidligprodusentene opplever at situasjonen i forhold til forekomst av stengelråte i Solist er mye bedre nå. Solist er også mer sårbar enn andre sorter i forhold til litt for tidlig setting, eller jordarbeiding under litt dårlig forhold. Solist kan også lett svis hvis det er behov for å sprøyte mot ugras når plasten fjernes. Solist er en sort som generelt krever gode dyrkingsforhold og god tilgang på næring. Leidal poengterer videre at sorten Arielle er en mye mer robust sort enn Solist. En av hovedutfordringene i Arielle er en type spenningssprekk i knollene som oppstår når potetene høstes. Etter noen få dager kan potetene se helt forferdelig ut!

Colomba og Hassel

Sigbjørn Leidal forteller at det er fem år siden produsenter i Reddal dyrket den nye sorten Colomba for første gang. Colomba har høyere avling enn Solist, har pene knoller og er veldig sterk mot stengelråte. Både Colomba, og den nye sorten Hassel fra Graminor, har kraftig og god vekst sammenlignet med Solist. I mange tidligområder er Hassel blitt en god erstatter for Solist fordi sorten er robust, sterk mot stengelråte og rask i veksten. Det betyr i noen tilfeller at riset må tas, og en må la sorten bli skallfast. Hassel mangler PCN-resistens.

– Colomba gir god avling, og stor andel småpoteter, men må gjødsles moderat for å unngå for lavt tørrstoff. Colomba satt tett og med stort ansett, så tar det litt tid å få avling – da får du også tørrstoff, sier Leidal.

Juno og Rutt

Leidal forteller at Juno fortsatt henger med som en startsort i Reddal. Juno dyrkes normalt for leveranse fram til St. Hans, eller midt i Juni i et normalår. Utfordringene i Juno er Y-virus og svartskurv. Juno har ekstrem vekst når den først vokser. Produsentene i Reddal er derfor forsiktig med å sette for stort volum av Juno. Hva så med Rutt?

– Det er fortsatt en stor sort, men Rutt var i ferd med å bli gitt opp, sier Leidal. Rutt var tidligere utsatt både for fusarium, foma, stengelråte og indre defekter, men Rutt har Ro1-resistens, har god smak og er en ellers dyrkervennlig sort med kraftig vekst og godt rotsystem. Problemene med foma og fusarium er nesten borte og det er mye mindre stengelråte. Rutt som skal høstes i august kan ikke settes tidlig pga av risiko for utvikling av rust i knollene.

Y-virus betyr mye i sortene Rutt og Juno. Solist er nesten resistent mot PVY. Erfaringene viser at lite virus i egen åker er det viktigste tiltaket fordi virus ofte spres mest lokalt rundt den syke planta. Produsentene som oppformerer settepoteter er ivrig etter å teste for Y-virus. Har du 0 % virus så går det bra, men hvis du har 5 % så kan du ende opp med alt for stor oppformering. Det er ikke anbefalt å sette Juno med mer enn 2-3 % PVY i settepotetene. Leidal mener å se en positiv effekt av tidlig setting av eget oppformeringsfelt og bruk av Teppeki som et rent bladlusmiddel.

Monte Carlo er ny!

Monte Carlo er en ny rød tidligsort i dyrking. Det er også anlagt forsøksfelt med ulik gjødsling til denne sorten. Monte Carlo er den første sorten dyrket i Norge med god resistens mot flere raser PCN. Testing av sorten så langt viser at sorten har et robust ris og stort avlingspotensiale.

DSC 0617 forbedret
Monte Carlo er en ny rød tidligsort som dyrkes i Reddal.