Hvert år blir et observert mye virussmitte i mange potetåkre. Potetrådgivere i Norge anbefaler derfor flere om å sjekke virusinnholdet i egenoppformerte settepoteter. Viser det seg at virusinnholdet er høyt, vil det lønne seg å kjøpe nye settepoteter.

Lever potetknoller (vasket og tørre) og følgebrev til NIBIO på Ås innen 5. oktober.

Når anbefaler vi å teste egenoppformerte settepoteter?

  • Ønsker du å bruke settepoteter av egen avl, men er usikker på status for sterke virus? Ta en virustest av settepotetene dine, og finn ut om de er modne for utskifting.
  • Har du flere partier av samme sort, og ønsker å finne ut hvilket parti som er best egnet? Ta en virustest av de ulike settepotetpartiene, og finn ut hvilket settepotetparti som har lavest innhold av virus.

Virustest for å kvalitetssikre egne settepoteter

Ei prøve består av 110 knoller. Potetene du plukker ut må være representative for neste års settepoteter. Potetene skal være vasket og tørre ved levering. Knollene blir testet for virustypene PVY og PVA. Begge virusene kan gi stor avlingsreduksjon i ulike potetsorter.

Det er mulig å be om testing for bare et av virusene. Ta en prat med din lokale rådgiver om det er aktuelt for deg.

> Les mer om hvordan du bør plukke poteter til virusprøva.

Praktisk informasjon

Testen koster kr 1390 + mva per prøve for testing av kun PVY. Testing av begge virusene (PVY + PVA) koster kr 1590 per prøve. Virustesten blir utført ved Planteklinikken hos NIBIO på Ås.

Lever potetknoller (vasket og tørre) og følgebrev til NIBIO på Ås innen 5. oktober.

Sammen med prøva på 110 knoller skal det være med et følgebrev i to eksemplarer (lenke til brev nedenfor).

Har du spørsmål om virustesting ta kontakt med din lokale enhet i NLR for mer informasjon.