Søknad om sesongarbeidskraft

Like før påske åpna Landbruksdirektoratet for søknad om godkjenning av strengt nødvendig utenlandsk sesongarbeidskraft. Mange har søkt, og mange har fått svar, men ikke alle like raskt som lovet. En del skyldes påska og en del skyldes kapasitet. Landbruksdirektør i Agder, Tore Haugum sier at Landbruksdirektoratet har fått tilbud om saksbehandlerstøtte fra Statsforvalteren, og L-dir informerer om at de skal ha stort fokus på dette arbeidet og kapasitet til å behandle søknadene innen 1-3 dager. Bondelaget har registrert ett tilfelle der søknad ble sendt fredag 26. mars og beskjed om godkjenning allerede tirsdag 30. mars.

Merk at en evt. godkjenning i L-dir. er gyldig i kun 30 dager. Det betyr at produsenter som trenger arbeidskraft i f.eks. juni bør vente med å søke. Les mer på Landbruksdirektoratet

Saker som er ferdigbehandlet per 8. april:

Uke 12

Uke 13

Uke 14

Uke 15

Uke 16

Sum

Godkjent

65

101

105

8

1

280

Avslått

3

32

22

1

8

66

Landbruksdirektoratet jobber slik:

Vi har felles godkjenningsmøter hver dag for å samkjøre oss og diskutere gjennom avslags- og tvilstilfeller for å sikre mest mulig lik praktisering av sakene. På nettsidene våre, under «vurdering» har vi skrevet ned hovedårsakene til at saker blir avslått. Vi håper at dette kan hjelpe med å gi søkerne en bedre forutsigbarhet rundt hvordan vi vurderer sakene.

Under følger en oversikt over saker hvor det som hovedregel gis avslag:

  • Søknader for arbeidstakere som ikke har vært hos foretaket før eller kan vise til relevant fagkompetanse som f.eks. fagbrev
  • Søknader for arbeidstakere som skal utføre arbeidsoppgaver i produksjonen som ligger langt frem i tid (som f.eks. innhøsting av epler)
  • Søknader for arbeidstakere som skal utføre arbeidsoppgaver som ikke knytter seg direkte til sikring av matforsyningen for inneværende sesong. Herunder kommer f.eks. planteskoler hvor arbeidsoppgavene som oppgis knytter seg til stell av bærbusker som skal selges i kommende sesonger.

Søknader for arbeidstakere som kommer fra land det ikke er mulig å returnere til

Ellers er det viktig å vise til informasjonen på Landbruksdirektoratet sine nettsider, hvor det også informeres om saker hvor det som hovedregel gis grunnlag for avslag (Se under avsnittet «Vurdering av behov for unntak).

Søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen - Landbruksdirektoratet

Landbrukstjenester Sør og NAV har ikke registrert noen økt etterspørsel etter arbeidskraft fra Norge. NAV fikk 3-4 før påske.