Tines pilotprosjekt «Utbygging av løsdriftsfjøs på små og mellomstore melkebruk på Agder» starta opp i 2019 og blir ferdig i vår. Det er økonomirådgiver Jonny Fjukstad og bygningsrådgiver Torfinn Nærland fra Tine Rådgiving som leder prosjektet. Ved oppstart var det 225 båsfjøs og 71 lausdriftsfjøs i Agder. Dette er i endring nå som nesten halvdelen av deltakerne har bestemt seg for å satse videre med lausdrift.

Fleire nybygg på gang

Disse 20 pilotbruka får økonomi- og byggrådgiving til redusert pris og prosjektet er støtta av Statsforvalteren i Agder. To av pilotbruka er omtalt i fagbladet Buskap nr. 5-2019. Det er Østre Tveite Gard ved søstrene Kjevik i Arendal kommune, og familien Birkedal på Esketveit i Grimstad kommune.

Søstrene Kjevik DA driver en allsidig gård i Brekka med 7500 høns, 18 melkekyr, Inn på tunet, gårdsbutikk og de har Agders eneste 4H-gard. Det er Caroline Kjevik og mannen Vegard Zaar som driver kjøtt- og melkeproduksjonen, og de har gjennom prosjektet planlagt et nytt melkefjøs til 21 årskyr med brukt robot. De er godt fornøyde med oppfølginga i prosjektet og håper å starte bygginga så snart finansieringa er på plass.

Hos Lisbeth Hugstmyr og Martin Birkedal er det gamle fjøset fra 1800-tallet revet, og en ny flott driftsbygning med brukt robot til 30 melkekyr er tatt i bruk. Martin som er landbruksmekaniker har gjort mye av arbeidet sjølv, og de har fått god oppfølging frå prosjektlederne. Antall melkekyr er tredobla og heile familien er involvert i drifta. Fjøset er tatt i bruk og heile familien er involvert i drifta. Odelsgutten (7) Vegard har fulgt godt med i prosessen.

Begge brukene har kyrne på fellesbeite i Åmli om sommeren, men med robotfjøs er det meir usikkert framover.

TINE