Reglene for kontroll av slukkemidler ble skjerpet inn i forskrift om brannforebygging i 2020. Den nye standarden legger nye føringer for hvordan kontrollen skal utføres og av hvem. For landbruket gjelder samme regler som annen næringer, altså årlig kontroll utført av godkjent kontrollør. Det er dette NLR agder nå har fått kurset seg i og kan tilby til en gunstig pris. I etterkant av kontrollen vil bonden få tilsendt dokumentasjon på utført kontroll. Denne anbefales oppbevart sammen med annen dokumentasjon relatert til brannvern. Uten godkjent kontroll vil man få avvik ved en evt. KSL-revisjon.

Les mer om vår tjeneste her: HMS | NLR Agder

Viss kontrollen utføres i samband med annet gårdsbesøk, faktureres ikke oppmøtepris.

Kontakt HMS-rådgiver Jørund Saaghus om du har spørsmål på tlf 90599974

eller bestill en KONTROLL AV SLUKKEMIDLER

Regler for kontroll av slukkemidler

Priser