Produsenter kan nå tegne kontrakt med FKRA på produksjon av åkerbønner til kraftfôr. Dette vil gjøre Norge mindre avhengig av importert soyaprotein til kraftfôr. Åkerbønnene betales med 5 kr per kg henta på gården nedtørka til 15%. Åkerbønne kan sås og treskes med tradisjonelt korndyrkingsutstyr. Den fikserer nitrogen og trenger lite gjødsel.
NLR Agder planlegger et prosjekt der forsøksfelt med åkerbønner inngår.
Det er bestilt inn åkerbønnefrø til ca 750 daa på Agder i 2022, så meld deres interesse!

Kontakt:
FKRA: Geir.Paulsen@fkra.no
NLR Agder: rådgiver Sigbjorn.Leidal@nlr.no