Vi har tatt en kjapp prat med noen av medlemmene våre som har HMS-avtale for å høre hvordan de opplever ei slik oppfølging.

Navn: Torunn Aanesland Strømme og Øystein Strømme

Bor: Ånesland i Birkenes kommune

Drift: Ammekuer og geiter.

Hvorfor valgte dere å melde dere inn som HMS-medlemmer i NLR?

Da vi tok det obligatoriske HMS-kurset fikk vi tilbud om å bli HMS-medlem, og vi valgte å bli det, fordi vi ønsket oppfølging knyttet til HMS.

Hvilke av tjenestene våre benytter dere dere av?

Vi har fått veldig god hjelp fra NLR til å lage en plan for drenering av jordene våre. Øystein har kjøpt seg gravemaskin og er godt i gang med dreneringsarbeidet. Vi har også deltatt på en mentorordning for nye bønder i regi av NLR. Denne ordningen kan vi ikke få fullrost nok, og vi har hatt veldig stort utbytte av å kunne stille spørsmål, og få råd og veiledning fra den mentoren vi fikk tildelt.

Har du/dere vert på helsekontroll hos BHT? Hva synes du om denne?

Ja, Torunn har vært på helsekontroll hos BHT. Dette var en fin mulighet til å få en gratis helsesjekk hvor det ble gjort undersøkelser som ikke ellers blir gjort av fastlegen