Navn: Simon Andrè Simonsen og Jannike Lea Nystøl

Bor: Lindesnes Gård på Rødberg.

Drift: Melk og kjøtt med NRF-ku som insemineres med Angus for god kjøttkvalitet.

Hvorfor valgte du å tegne HMS-avtale i NLR Agder?

Det handler om trygghet. Både kona mi og jeg har HMS-avtale, fordi det er greit med en helsesjekk og oppfølging på helse, miljø og sikkerhet på gården. Det er mye en er utsatt for i bondeyrket.

Hvilke tjenester bruker du?

Vi benytter oss alltid av tilbudet om helsesjekk fra BHT-en i Mandal. Det er viktig å ha kontroll på helsa. Simon har deltatt på praktisk HMS-kurs og Varme arbeider-kurs, og er også glad for HMS-besøket. Der går vi vernerunde og får hjelp med KSL og diverse dokumentasjon. Det er mye en ser seg blind på i hverdagen som det er godt å få råd om. Nå har vi nytt fjøs og det er et HMS-tiltak i seg sjøl, spesielt for Simon som har allergi.

Hvilke tanker har du om helsekontrollen via bedriftshelsetjenesten?

Tilbudet er veldig bra! Vi er utsatt for støv, støy og ulike belastninger i gårdsarbeidet. Det er derfor godt å få hjelp til å holde øye med helsa.