Med støtte fra Miljødirektoratet og Agder Fylkeskommune har vi gjennom prosjektet «Klimasats i landbruket på Agder», laget en liten film om klimarådgivning i landbruket. Se den her: