For 6. gong siden 2017 arrangeres Lyng- og villbrannseminar på Haugalandet. Påmelding innen 21. november.

Tid: Fredag 24. november, 10.00-16.00

Stad: Stemnestaden leirplass, Tysvær (Grindevegen 87, Aksdal)

Program

09.45Frammøte, registrering og kaffi.
10.00Velkommen
10.15Brenneåret 2023: 6000 mål brent, 40 brenninger. En villbrann.
Det begynner å vise igjen. Det store bildet, oversikt Haugalandet.
Korte innlegg fra flere lyngbrennere
11.15Brannvesenet brenner!
Planlegging og gjennomføring av kontrollert brenning i lynghei, årets trening.
Brannmester Rune Nedrebø om årets brenning i Gjesdal. Heftig.
Utrykningsleder Tore Johann Enerstvedt om fjorårets brenning i Sveio.
12.00Matpause
12.45Klimaeffekten av lyngbrenning. Er beiting og brenning av kystlynghei et viktig tiltak for
klimaet? Forsker Siri Haugum Vatsø, Lyngheisenteret og UiB foreleser.
13.30Betalt lyngbrenning i Rogaland! Nytt tilskudd til brenning i kystlynghei. Orientering.
Ved Margit Reiersen, Statsforvalter Rogaland
Ny ordning med ansettelse og gjennomføring. Haugaland Avløysarlag er på laget.
14.00Byheiene i Haugesund. Brenning og beiting for å sikre bebyggelse og legge bedre til
rette for friluftslivet. Ved Lene Røkke Mathisen, miljøvernrådgiver. Haugesund kom.
14.15Byheiene i Haugesund.
Brannrisikokartlegging ved, Henrik
Espedal, Ecoservices.
14.30Status for prosjekt Dynamic ved
høgskulen. Ved Torgrim Log.
15.00Perspektiver. Hva må gjøres? Hvorfor
er Haugalandet i en særklasse? Ove
Stumo innleder til debatt om hva som
skal til for å komme videre andre
steder i landet.
16.00Slutt

Last ned programmet i pdf.

Påmelding

Arrangementet er gratis. Har du meldt deg på og likevel ikke kan delta - send melding til Annlaug.

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Haugaland Brann og Redning IKS og Haugaland Lyngbrannreserve. Tiltaket støttes økonomisk av Miljødirektorat­et / Statsfor­valtarar i Rogaland og Vestland og Norges Forskningsråd, prosjektnr. 298993 (DYNAMIC).

Kontaktpersoner

Annlaug Fludal, NLR Rogaland94845427annlaug.fludal@nlr.no
Ove Stumo, Haugaland lyngbrannreserve91547834ov-stu@online.no
Harald Hop, Haugaland brann og redning IKS90988836harald.hop@hbre.no
Maria-Monika Metallinou Log, HVL98825104monika.metallinou@hvl.no

Sjå opptak frå seminaret i 2022 her.