Arrangørene er de samme som har stått bak de tre foregående storfekongressene i 2013, 2016 og 2019: Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Nortura, Tine og Tyr.

Storfekongressen har blitt en etablert møteplass for aktive storfeprodusenter, rådgivere, fagpersoner og tillitsvalgte i landbruket. Sist var det 600 deltakere over to dager på Gardermoen.

− Vi har med oss erfaringene fra Storfe 2019 i arbeidet med å lage et skreddersydd arrangement for storfebønder i hele landet, sier Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri. Han leder hovedkomiteen som består av Agnete Børresen, Geno, Elisabeth Kluften, Nortura, Jan Ferstad, NLR, Erik Brodshaug, Tine, og Per-Sigve Lien, Tyr.

Storfe 2023 komite
Hovedkomiteen for Storfe 2023 består av (fra venstre): Elisabeth Kluften i Nortura, Erik Brodshaug i Tine, Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri, Agnete Børresen i Geno, Jan Ferstad i NLR og Per-Sigve Lien i Tyr (med på skjerm).

Faglig og sosial møteplass storfebønder

Programkomiteen, ledet av Erik Brodshaug i Tine, har allerede arbeidet noen måneder med å sette sammen et interessant program som skal være nyttig for flest mulig. Målet er å være mest mulig aktuelle i november 2023. Det legges opp til fire parallelle fagprogram med felles åpningsforedrag og avslutning.

Som tidligere skal kongressen ha et høyt faglig nivå, samtidig som vi skal skape en møteplass for bondens samarbeidspartnere og leverandører innenfor fôring, innredning, utstyr, slakteri, foredling, finans og forsikring.

Og tradisjonen tro blir det festmiddag med god, norsk mat, underholdning og dans.

Program og påmelding blir klart i februar 2023.

Følg Storfe 2023 på Facebook.com/storfe2023

Kontaktperson: Rune Lostuen, tlf. 950 44 908, rune.lostuen@felleskjopet.no