Norsk Landbruksrådgiving er med i prosjektet "Regionalt nettverk og samarbeid om plantevern i spesialvekster".

Prosjektet er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark. Prosjektets hovedmål er å etablere et samarbeid om å finne og prøve ut planteverntiltak i spesialvekster i regionen. Spesialvekster omfatter her frukt og bær, grønnsaker, veksthus og planteskole.

Bakgrunnen for prosjektet er den vanskelige situasjonen med tilgang på plantevernmidler i spesialkulturene. I prosjektet avholdes årlige møter for prosjektpartnerne og rådgiverne i regionen med presentasjon av forsøk og dialog om plantevernutfordringer og midler og metoder som er relevant å prøve i fellesskap. Prosjektperioden omfatter vekstsesongene 2020-2022.

Tirsdag den 23. november blir det i regi av prosjektet holdt møte for veksthus- og planteskolerådgivere fra Norge, Sverige og Danmark. På møtet vil det bli en kort presentasjon av foreløpige resultater fra forsøk i 2021 med ulike plantevernmidler mot trips, teger, ullus og meldugg, samt strategier mot ugress i planteskoler.

En viktig del av møtet blir i tillegg en gjennomgang av de ulike landenes plantevernutfordringer for veksthus- og planteskolekulturer. Vi vil gjerne ha dine tanker om hva som har vært de største plantevernutfordringene for veksthus- og planteskole i 2021.

Fyll ut skjemaet under, så tar vi med dine innspill til møtet!

Interreg Gerd Liv og Sigrid
Interreg logo