Program:

  • Omvisning i veksthusene; Ildtopp produksjon; formering i 2 etasjer med LED lys med høyt innslag av blått.
  • Informasjon om nye NLR SA, ved regionleder Gisle Tungland
  • Informasjon og diskusjon om «Innovasjonsnettverket for veksthusnæringen ved Hilde Uppstad og Tove Sivertsen, TEAL
  • Julegrøt, kaffe og pepperkaker


Påmelding innen torsdag 30/11, 2023

Påmelding


Innovasjonsnettverket for veksthusnæringen:

-Vil du være med i et felles løft for å sikre veksthusnæringen i Rogaland en bærekraftig framtid?

Gjennom erfaringsutveksling og samarbeid om utvikling av nye løsninger kan vi framskynde

overgangen til fornybare energikilder, oppnå økonomisk bærekraft

og kanskje sikre både ditt og neste generasjons inntekstgrunnlag.

Vel møtt til faglig påfyll og sosialt samvær med kollegaer 😊


Vennlig hilsen

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Rogaland Gartnerlag