Håvard Byberg

Jeg er oppvokst på gård med melkeproduksjon i Rissa. I mange år var det fotball som var den største interessen, men etter hvert begynte jeg å jobbe på gården og landbruksinteressen tok mer over.

Før funksjonstesten skal sprøyta være godt rengjort, både på utsida og innvendig. Det skal ikke være rester av sprøytemidler i sprøyta. Eksponering for sprøytemidler er skadelig, så med tanke på egen sikkerhet, kan vi be om at sprøyta vaskes bedre, eller avbryte testen. Man bør grovteste sprøyta for å avdekke alvorlige feil så det kan utbedres før testen. Det er krav om at eier/bruker av sprøyta skal være med under funksjonstesten.

Ved funksjonstesten sjekker vi om sprøyta oppfyller gjeldende krav. Pumpa sjekkes ved bruk av et flowmeter som måler den totale pumpekapasiteten i liter per minutt. Det tas målinger med fritt utløp og opp til åtte bar mottrykk. Kapasiteten skal være så stor at man får god omrøring i tanken samtidig som man sprøyter. Hvis omrøringa ikke er god nok, kan sprøytemidlene bunnfalle i tanken og resultatet av sprøytinga blir dårlig. Manometeret sjekkes samtidig ved å sammenligne med et kalibrert kontrollmanometer.

Deretter kontrolleres alle funksjoner på sprøyta og det sjekkes for lekkasjer. Alle trykkventiler, seksjonsventiler og andre funksjoner skal fungere etter hensikten. Eventuelt ekstrautstyr som sprøytepistol skal også kontrolleres. På litt eldre sprøyter kan ofte pakningene begynne å bli morkne. Dette er en vanlig årsak til lekkasjer. En annen vanlig årsak er frostskader hvis det står vann i sprøyta som fryser over vinteren. Vi har med en del reservedeler så vi får reparert de vanligste feilene med en gang. Hvis vi ikke har delene som trengs kan vi hjelpe til med å finne ut hva som må bestilles.

Godt vedlikehold gjør at sprøyta varer lengre og resultatet av sprøytinga blir bedre. Her er tre tips:

1. Rengjøring
Sprøyta bør vaskes etter den er brukt. Om man ikke har tid til å vaske den like grundig hver gang, så bør man i det minste få skylt den godt så det ikke står igjen rester av sprøytemidler. Spesielt hvis man skal sprøyte andre vekster eller med andre sprøytemidler neste gang er dette viktig. En god ting er å ta en grundig vask av sprøyta etter sesongen, eller flere ganger hvis man bruker sprøyta ofte. Man bør sørge for å få skylt gjennom alle ventiler og slanger slik at det ikke står igjen plantevernmidler noen steder i sprøyta. Fyll ca. 50-100 liter vann og beveg alle ventiler mens pumpa går. Dette bør gjentas noen ganger for å få ut sprøytemiddelrestene. Det er også lurt å ta ut alle filter og dysesiler og vaske dem. Mattilsynet har en god veiledning til rengjøring av sprøyteutstyr som anbefales.

2. Vinterlagring
Den største risikoen om vinteren er at vann som står i sprøyta fryser og skader pumpe, rør eller andre deler. Det enkleste er å sette sprøyta innendørs i et frostfritt rom hvis man har mulighet til det, eller å ha på frostvæske for å hindre at vannet fryser. Frostvæska bidrar også til at pakningene smøres og varer lengre. Hvis man ikke har mulighet til dette må man tømme sprøyta så godt man kan. Løsne slanger og tøm alle steder det kan stå vann. Åpne tappepluggen på pumpa. Sprøytebommen tømmes ved å åpne dryppvernene.

3. Dryppvern
Et gjentakende problem er at det drypper fra dysene etter at man har stengt sprøytebommen. Man skal ha dryppvern, og kravet til disse er det skal slutte å dryppe fra dysa innen fem sekunder etter at man har stengt bommen. Hvis det fortsatt drypper etter det, skyldes det som regel at dryppvernet ikke stenger helt. Dette er et vanlig problem, men er vanligvis lett å fikse. Dryppvernet står på siden av dyseholderen, litt over dysa. Dekselet kan skrus av og innenfor det er det en fjær og en membran. Hvis sprøyta ikke har vært brukt på ei stund kan fjæra ha satt seg litt. Skyll den i vann og trykk den sammen noen ganger. Sjekk også om det har kommet rusk innenfor membranen som hindrer den fra å stenge skikkelig. Monter dryppvernet igjen og sjekk om det fortsatt drypper. Hvis det gjør det kan det være membranen som er skadet og må byttes.

Du kan bestille funksjonstesting av åkersprøyte her

Dryppvern 2
Dysekropp med dryppvern fra Arag. Utseendet varierer på ulike merker, men funksjonen er den samme.
Image0000001
Jevnt spredebilde gir et godt sprøyteresultat
Testhenger
Funksjonstesthengeren. Her har vi med testutstyr og litt reservedeler for å utbedre vanlige feil.