Vinteren er rett rundt hjørna, og i skular og barnehagar har influensatida byrja. Det som er nytt av året i 2023 er at du som bonde kan søka om avløysartilskudd for dei dagane der du sjølv må vera heime med sjuke barn og har avløysar i fjøsen.

For å søka finn skjemaet -Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel- på landbruksdirektoratet.no

Velg ditt organisasjonsnummer

Legg inn kva periode du hadde avløysing

På spørsmålet avløsningsårsak velg: Jordbrukeren hadde sykt barn.

Sykt barn 002

Du må legga ved dine utgifter til avløysar og lege-erklæring på den perioden barnet var sjuk. Det er ei grense på 20 dagar per forelder. Einslege foreldre har ei grense på 40 dagar per år.

Tilskuddet gjeld ut kalendaråret barnet fyller 12 år.