Stine Huseby

Jeg har jobbet som rådgiver for frukt- og bærprodusentene i Indre Sogn siden desember 2012. Bær og moreller har vært hovedområdet mitt i noen år nå. De siste par årene har det likevel blitt litt tid til epler, pærer og plommer også.

Plantevernarbeidet er en viktig del av det å være frukt- eller bærdyrker. Det finnes mange skadegjørere der ute og det er krevende å holde oversikt over alle midler og tiltak man kan bruke. Derfor går alle frukt- og bærrådgiverne i NLR sammen og lager «Plantevernplan for frukt og bær».

Plantevernplanen er inkludert i kontingenten til NLR. Den er et hjelpemiddel for å sette inn rett tiltak til rett tid. Hver kultur har sin egen tabell; Eple, kirsebær, jordbær, bringebær, Ribes, Haskap, osv. Mange kulturer har også egne tabeller for økologisk dyrking,

Tabellene er bygget opp etter utviklingen i feltet, fra før knoppsprett til etter høsting. På hvert utviklingstrinn står det hvilke skadegjørere man må se etter. Det står også hva slags tiltak man bør sette inn hvis et insekt eller en sopp blir et problem i feltet. Noen skadegjørere dukker opp hvert år, mens andre kommer innimellom. Plantevernplanen er derfor ikke noe man følger fra A til Å, men det brukes etter behov.

Forside plantevernplanen 2023
Forsiden på årets plantevernplan
Utklipp fra epleplanen
Utklipp fra tabellen for sykdommer og skadedyr i eple.

Plantevernplanen inneholder også mye annen informasjon. Det står om krav til journalføring, autorisasjonskurs og funksjonstest av sprøyteutstyr. Begrepet «integrert produksjon» har nå tatt over for konvensjonell produksjon, siden det er et krav at alle skal drive integrert plantevern. Kravene til integrert plantevern er beskrevet i plantevernplanen. Man finner også flere sider med tips om god sprøyteteknikk. I tillegg til planteverntiltak står det også om bladgjødsling og kjemisk tynning av frukttrær. Begge deler er viktig for å ha friske trær, med et optimalt avlingsnivå.

Planen fungerer godt som et oppslagsverk. Bakerst finner man tabeller over alle kjemiske og biologiske plantevernmidler godkjent i frukt og bær. Det er en tabell som viser hvilke midler som kan blandes, og info om hvordan man best kombinerer kjemiske plantevern med bruk av nyttedyr. For fruktdyrkeren er det også en veldig aktuell plansje om skadeterskler. Skadeterskler brukes for å se om angrepet av et insekt er så stort at man bør sette inn tiltak.

Papirversjonen av plantevernplanen er en god følgesvenn for mange dyrkere. Den brukes aktivt både rundt kjøkkenbordet, ute i feltet og i traktoren. Men det skjer alltid endringer etter at planen har gått i trykken. Nye midler blir godkjent, og kanskje blir behov for å søke en dispensasjon. Da er det fint å kunne oppdatere fortløpende. Derfor finnes plantevernplanen nå også i digital versjon, på nlrplantevern.no. Det er Grøntsatsingsmidler fra NLR som har gjort det mulig å legge alle tabellene på nett, slik at informasjonen er lett tilgjengelig via mobil, nettbrett og pc. I den versjonen finnes også bilder, og linker til mer informasjon om skadegjørere og plantevernmidler. Alle etikettene for Minor Use og dispensasjoner blir lagt ut der.

Skjermbilde av digital plan eple
Slik ser den digitale versjonen ut. Her ligger det linker til etiketter, Plantevernleksikonet.no, og man ser bilder av skadegjørerne.

Mange foretrekker nok papirversjonen for å få oversikt og for å planlegge sesongen, mens nettversjonen er alltid oppdatert og lett tilgjengelig. De utfyller hverandre og kommer til å leve videre sammen.

Plantevernplanen for 2023 skal nå ha kommet i postkassa til alle som betaler arealkontingent for frukt og bær. Har du ikke fått planen? Ta kontakt med din lokale rådgiver.

De som ikke er medlem i NLR-kan kjøpe plantevernplanen for 500 kr.