Stig-André er tilsett som byggrådgjevar i NLR Vest, med kontorstad på Kokstad. Han har tidlegare jobba som prosjektleiar og tømrar i eiga bedrift. Etter nokre år som tømrar tok han vidareutdanning på Fagskolen i Vestland hausten 2020. Hausten 2022 var han ferdig med vidareutdanninga, og begynte som kalkulatør innanfor riving og miljøsanering, der han jobba fram til han no har starta som rådgjevar hjå oss.

På heimebane driv eg med ammekyr og sau, i tillegg til familieliv, seier Sig-André.

Vi er glade for å ha fått han som medarbeidar, og vonar han vil trivast godt som byggrådgjevar hjå oss.

Stig Andre 2