I region Vest har vi teke ut nokre grasprøver før og under slåtten. Tabellen syner resultata frå desse.

Skjermbilde 2024 06 12 083023