Takk for en flott markdag kombinert med sprøytetesting på Bømlo hos Magne Mæland!

20240525 144635
Slåtteklar hundgraseng (litt strandrør) og allerede nedslått raigraseng hos Magne Mæland på Bømlo 25. mai.

Magne hadde slått ned raigras dagen før. Vi inviterte deltakere til å tippe på næringsinnhold. Parameterne vi ba om var tørrstoffprosent, fôrenhetskonsentrasjon og protein.

Vi sendte inn en prøve til analyse og nå foreligger fasiten!

Raigraseng

TS-%

18,4

FEm

0,84

Protein-%

10,6

Dermed har vi også kåret en vinner, som både kom nærmest med hver av parameterne for seg og samlet.

Gratulerer til Jorunn H. Northun!

NLR-caps og NLR førstehjelpspakke på vei i posten. Vi tilbyr også uttak av surfôrprøve, samt bruk av NLR Surfôrtolken til høsten.

Forslagene vi fikk nedtegnet tyder på at det ikke er så enkelt å fastslå kvalitet på gras ute i felten. Spesielt ser vi at mange har bommet grovt på tørrstoffprosenten og proteininnholdet i denne raigrasenga. Se tabellen:

TS-%

FEm/kg ts

Protein-%

24

0,92

16

26

0,87

17

28

0,90

15

22

0,85

14

25

0,91

15,5

23

0,93

16

24

0,89

17

25,5

0,90

16,2

23,5

0,88

16

24,5

0,92

16,5

26

0,90

25,7

24,6

0,89

13,3

27,3

0,905

19

29

0,96

20

Etter å ha sett på raigraset så vi også på en naboeng dominert av hundegras. Til sammenlikning fikk vi også denne analysert.

Hundegraseng

TS-%

21,6

FEm/kg ts

0,83

Protein-%

15,5

Analyseresultatene overrasker litt. Vi vil understreke at høyere proteinprosent i hundegras enn i raigras er ikke vanlig. Det blir spekulasjoner, men en sannsynlig forklaring er at prøven ble tatt såpass langt ut i kanten at det kan være svakere gjødslet. Litt slurvete av rådgiveren i farten. Det kan også henge sammen med forskjell i avlingsnivå på de to teigene. Bonden, Magne Mæland, uttrykte at hundegrasengen var litt tynn til tross for god høyde. Dermed blir det mindre masse å fordele tilgjengelig nitrogen på.

Ut fra opplysningene skulle det ikke være noe ved gjødslingen som skilte de to grasbestandene fra hverandre. Raigraset har også ligget et døgn i fuktig streng. Nedbrytning av protein til ammoniakk foregår i løpet av denne tiden. Ammoniakk sier imidlertid analysen ikke noe om. Nedbrytningstid i fuktig streng kan også forklare at sukkerinnholdet er moderat og relativt likt i de to prøvene. Generelt forventes det et betydelig høyere sukkerinnhold i raigras enn hundegras.

20240525 144931
Fin dag for markdag, selv om det var midt i slåtten.

Begge analysene vedlagt. Se desse her: