NLR Øst søker Grønnsaksrådgiver i et kortvarig vikariat

For mer informasjon, kontakt daglig leder Tor Anton Guren, 481 63 090. Søknadsfrist og tiltredelse: snarest

NLR Rogaland søker Grovfôrrådgiver Haugalandet

For mer informasjon, kontakt grovfôrrådgiver Håkon Pedersen, 948 76 870 eller daglig leder Gisle Tungland, 456 03 108. Benytt Finns søknadsportal for å søke på stillingen. Søknadsfrist: snarest

NLR Rogaland søker Grovfôrrådgiver Jæren/Dalane

For mer informasjon, kontakt daglig leder Gisle Tungland, 456 03 108 eller fagleder grovfôr Ole Arnfinn Røysland Fitjar, 970 00 922. Benytt Finns søknadsportal for å søke på stillingen. Søknadsfrist: snarest

NLR Trøndelag søker Salgs- og markedsleder

For mer informasjon, kontakt daglig leder Harald A. Lein, 907 47 927. Søknad sendes via Avantas søkeportal eller til jobb.trondelag@nlr.no.
Søknadsfrist: 22. august 2022

NLR Trøndelag søker Prosjekt- og innovasjonsleder

For mer informasjon, kontakt daglig leder Harald A. Lein, 907 47 927. Søknadsfrist: 25. august 2022

NLR Trøndelag søker Rådgivere landbruksbygg/RIB

For mer informasjon, kontakt teamleder bygg Jan Arve Langørgen, 402 20 218. Send søknad med CV til jobb.trondelag@nlr.no. Søknadsfrist: snarest

NLR Trøndelag søker Regnskapsrådgiver

For mer informasjon, kontakt daglig leder regnskap Inger Smågård, 481 57 434. Send søknad til inger.smagard@nlr.no.

NLR Vest søkjer Rådgjevar jordbruk

i fast, full stilling i Nordfjord/Sunnfjord, med kontor på Sandane. Har du spørsmål om stillinga, kontakt dagleg leiar Fredrik Fjose, 905 40 785, eller fagleiar jordbruk Dag-Arne Eide, 958 12 790. Søknadsfrist: 28. august 2022

NLR Vest søkjer Rådgjevar HMS

i fast, full stilling i Indre Sogn/Indre Hordaland. Har du spørsmål om stillinga, kontakt dagleg leiar Fredrik Fjose, 905 40 785, eller fagleiar HMS Kolbjørn Taklo, 913 96 560. Søknadsfrist: 28. august 2022

Bli med og lever kunnskapen bonden trenger for å produsere verdens best mat!

Stadig flere er opptatt av hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert, om den er sunn og god, og om den er bra for jorda, dyra, miljøet og klimaet. Landbruk og matproduksjon er en viktig del av samfunnet vårt.

Oppdraget er å produsere mer og bedre mat uten at det går ut over klima og miljø

I Norge har vi ambisjoner om å produsere 50 prosent av maten vi spiser selv. Med riktig kunnskap er det nesten ingen grenser for hva vi sammen kan utvikle landbruket vårt til i framtida.

Gjør en forskjell – hver dag!

I NLR står du i sentrum av utviklingen av norsk matproduksjon. Du vil påvirke retningsvalg og produksjon hos mange enkeltbønder og dermed gi et viktig bidrag til utviklingen av landbruket og maten vi alle er avhengige av hver eneste dag.

Vi ønsker smarte hoder velkommen innenfor mange fagområder:

 • Grovfôr
 • Korn
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt
 • Bær
 • Økologisk
 • Klima
 • Jord
 • Veksthus
 • Økonomi
 • HMS
 • Landbruksbygg
 • Presisjonslandbruk
 • Maskinteknikk

− For meg er det meningsfylt å sette kunnskapen jeg har fått fra Høgskolen i Hedmark ut i praksis som rådgiver for den norske bonden. Jeg tok bachelor i agronomi og master i bærekraftig landbruk og var ferdig i 2016. Å jobbe ute der matproduksjonen foregår opplever jeg som veldig givende, sier Hilde Hegnes som er rådgiver i Landbruk Nordvest.

Hilde hegnes
NLR teig for teig Nordvest
Som rådgiver foregår mye av arbeidet i felt ute hos bøndene. (Foto: Anders Tufte)