NLR Trøndelag søker
Regnskapsrådgiver

For mer informasjon, ta kontant med regnskap Inger Smågård, daglig leder regnskap, 481 57 434. Søknad sendes til inger.smagard@nlr.no.

NLR Rogaland søker
Grovfôrrådgiver

For mer informasjon, ta kontakt med fagleder grovfôr Ole Arnfinn Røysland Fitjar, 970 00 922, eller daglig leder Gisle Tungland, 456 03 108.
Søknadsfrist: snarest

NLR Nord Norge søker
Rådgiver innen jord- og plantekultur

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Terje Balandin på tlf. 97693064. Søknad med CV sendes til terje.balandin@nlr.no.
Søknadsfrist: 15. mai 2022

NLR Agder søker
Kombinert forsøkstekniker og grovfôrrådgiver

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Inger Birkeland Slågedal på tlf. 918 70 893. Søknad med CV sendes til agder@nlr.no
Søknadsfrist: 19. mai 2022

NLR Trøndelag søker
Rådgivere landbruksbygg

For mer informasjon, ta kontakt med teamleder bygg Jan Arve Langørgen, 402 20 218. Søknad med CV sendes til jobb.trondelag@nlr.no.
Søknadsfrist: 19. mai 2022

NLR Trøndelag søker
HMS-rådgiver

For mer informasjon, ta kontakt med Per Olav Rian, teamleder HMS, tlf. 992 98 451. Søknad med cv sendes til jobb.trondelag@nlr.no.
Søknadsfrist: 29. mai 2022

Bli med og lever kunnskapen bonden trenger for å produsere verdens best mat!

Stadig flere er opptatt av hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert, om den er sunn og god, og om den er bra for jorda, dyra, miljøet og klimaet. Landbruk og matproduksjon er en viktig del av samfunnet vårt.

Oppdraget er å produsere mer og bedre mat uten at det går ut over klima og miljø

I Norge har vi ambisjoner om å produsere 50 prosent av maten vi spiser selv. Med riktig kunnskap er det nesten ingen grenser for hva vi sammen kan utvikle landbruket vårt til i framtida.

Gjør en forskjell – hver dag!

I NLR står du i sentrum av utviklingen av norsk matproduksjon. Du vil påvirke retningsvalg og produksjon hos mange enkeltbønder og dermed gi et viktig bidrag til utviklingen av landbruket og maten vi alle er avhengige av hver eneste dag.

Vi ønsker smarte hoder velkommen innenfor mange fagområder:

 • Grovfôr
 • Korn
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt
 • Bær
 • Økologisk
 • Klima
 • Jord
 • Veksthus
 • Økonomi
 • HMS
 • Landbruksbygg
 • Presisjonslandbruk
 • Maskinteknikk

− For meg er det meningsfylt å sette kunnskapen jeg har fått fra Høgskolen i Hedmark ut i praksis som rådgiver for den norske bonden. Jeg tok bachelor i agronomi og master i bærekraftig landbruk og var ferdig i 2016. Å jobbe ute der matproduksjonen foregår opplever jeg som veldig givende, sier Hilde Hegnes som er rådgiver i Landbruk Nordvest.

Hilde hegnes
NLR teig for teig Nordvest
Som rådgiver foregår mye av arbeidet i felt ute hos bøndene. (Foto: Anders Tufte)