Ledige stillinger

Fem rådgivere landbruksbygg

Vår avdeling innenfor bygningsrådgiving består av 24 dyktige medarbeidere. Vi har stadig økende oppdragsmengde, og søker derfor flere rådgivere innenfor landbruksbygg i Troms/Finnmark, Østlandet og Rogaland/Agder.
Kontorsteder: Tromsø, Hvam, Åmot og Klepp stasjon
Kontaktperson: Jan Arve Langørgen, leder byggrådgiving, 40 22 02 18
Søknadsfrist: 28. april

Les mer >

Rådgiver frukt - Vestlandet

Kontorsted: Sandane eller Leikanger
Søknadsfrist
: Kontakt fagleder for frukt og bær i vest, Stine Huseby, 480 40 498

Regnskapsrådgivere

Kontakt avdelingsleder Inger Smågård, 481 57 434

Ønsker du jobb i NLR?

Du er velkommen til å legge inn en åpen søknad!

Bli med og lever kunnskapen bonden trenger for å produsere verdens best mat!

Stadig flere er opptatt av hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert, om den er sunn og god, og om den er bra for jorda, dyra, miljøet og klimaet. Landbruk og matproduksjon er en viktig del av samfunnet vårt.

Oppdraget er å produsere mer og bedre mat uten at det går ut over klima og miljø

I Norge har vi ambisjoner om å produsere 50 prosent av maten vi spiser selv. Med riktig kunnskap er det nesten ingen grenser for hva vi sammen kan utvikle landbruket vårt til i framtida.

Gjør en forskjell – hver dag!

I NLR står du i sentrum av utviklingen av norsk matproduksjon. Du vil påvirke retningsvalg og produksjon hos mange enkeltbønder og dermed gi et viktig bidrag til utviklingen av landbruket og maten vi alle er avhengige av hver eneste dag.

Vi ønsker smarte hoder velkommen innenfor mange fagområder:

 • Grovfôr
 • Korn
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt
 • Bær
 • Økologisk
 • Klima
 • Jord
 • Veksthus
 • Økonomi
 • HMS
 • Landbruksbygg
 • Presisjonslandbruk
 • Maskinteknikk

Hvordan er det å jobbe i NLR?

− For meg er det meningsfylt å sette kunnskapen jeg har fått fra Høgskolen i Hedmark ut i praksis som rådgiver for den norske bonden. Jeg tok bachelor i agronomi og master i bærekraftig landbruk og var ferdig i 2016. Å jobbe ute der matproduksjonen foregår opplever jeg som veldig givende, sier Hilde Hegnes som er rådgiver NLR, Midt.

Hilde hegnes
NLR teig for teig Nordvest
Som rådgiver foregår mye av arbeidet i felt ute hos bøndene. (Foto: Anders Tufte)