NLR Trøndelag søker kornrådgiver

For mer informasjon, kontakt teamleder korn, grovfôr og salgs, og markedsleder Mikal Steinsli, 971 33 832. Send søknad og CV til jobb.trondelag@nlr.no.
Søknadsfrist: 30. mai 2023

NLR Trøndelag søker rådgivere landbruksbygg/RIB

For mer informasjon, kontakt teamleder bygg Jan Arve Langørgen, 402 20 218. Send søknad og CV til jobb.trondelag@nlr.no.

NLR Øst søker rådgiver landbruksbygg

i fast, full stilling til kontoret på Huggenes i Moss. For mer informasjon, kontakt byggrådgiver Knut Berg, 481 63 079. Send søknad og CV til hr.ost@nlr.no

NLR Trøndelag søker regnskapsrådgiver

For mer informasjon, kontakt daglig leder regnskap Inger Smågård, 481 57 434. Send søknad og CV til inger.smagard@nlr.no.

Ønsker du jobb i NLR?

Du er velkommen til å legge inn en åpen søknad!

Bli med og lever kunnskapen bonden trenger for å produsere verdens best mat!

Stadig flere er opptatt av hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert, om den er sunn og god, og om den er bra for jorda, dyra, miljøet og klimaet. Landbruk og matproduksjon er en viktig del av samfunnet vårt.

Oppdraget er å produsere mer og bedre mat uten at det går ut over klima og miljø

I Norge har vi ambisjoner om å produsere 50 prosent av maten vi spiser selv. Med riktig kunnskap er det nesten ingen grenser for hva vi sammen kan utvikle landbruket vårt til i framtida.

Gjør en forskjell – hver dag!

I NLR står du i sentrum av utviklingen av norsk matproduksjon. Du vil påvirke retningsvalg og produksjon hos mange enkeltbønder og dermed gi et viktig bidrag til utviklingen av landbruket og maten vi alle er avhengige av hver eneste dag.

Vi ønsker smarte hoder velkommen innenfor mange fagområder:

 • Grovfôr
 • Korn
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt
 • Bær
 • Økologisk
 • Klima
 • Jord
 • Veksthus
 • Økonomi
 • HMS
 • Landbruksbygg
 • Presisjonslandbruk
 • Maskinteknikk

− For meg er det meningsfylt å sette kunnskapen jeg har fått fra Høgskolen i Hedmark ut i praksis som rådgiver for den norske bonden. Jeg tok bachelor i agronomi og master i bærekraftig landbruk og var ferdig i 2016. Å jobbe ute der matproduksjonen foregår opplever jeg som veldig givende, sier Hilde Hegnes som er rådgiver i Landbruk Nordvest.

Hilde hegnes
NLR teig for teig Nordvest
Som rådgiver foregår mye av arbeidet i felt ute hos bøndene. (Foto: Anders Tufte)