NLR Innlandet søker

Rådgiver grovfôr i 100 prosent stilling

For mer opplysninger, kontakt fagleder grovfôr, Rune Granås, 911 74127, eller daglig leder, Signe Opsahl, 488 91181.
Søknadsfrist: 15. april 2021


NLR Viken søker

IT- og administrasjonskonsulent

Har du spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, 951 23 637.
Send søknad og CV til viken@nlr.no stilet til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «IT- og adm.konsulent».
Søknadsfrist: 15. april 2021


NLR Vest søker

Byggingeniør - Rådgjevar landbruksbygg

For meir informasjon om stillinga, kontakt fagleiar HMS, bygg og økonomi Kolbjørn Taklo, kolbjørn.taklo@nlr.no, 913 96 560, eller dagleg leiar Liv Lyngstad, liv.lyngstad@nlr.no , 982 45 830.
Send søknad til vest@nlr.no
Søknadsfrist: 20. april 2021


NLR Trøndelag søker

Daglig leder regnskap

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt med daglig leder Harald A. Lein, 907 47 927 eller faglig leder regnskap Odd Gisle Vie, 480 44 963. Send søknad til jobb.trondelag@nlr.no
Søknadsfrist: snarest

Autorisert regnskapsfører

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Harald A. Lein, 907 47 927 eller faglig leder regnskap Odd Gisle Vie, 480 44 963. Send søknad til jobb.trondelag@nlr.no
Søknadsfrist: snarest

Bli med og lever den rådgivingen bonden har behov for når og hvor den trengs!

I Norge produserer vi omtrent 50 prosent av den maten vi spiser selv. Vi i Norsk Landbruksrådgiving mener tallet kunne vært langt høyere – og det er fullt mulig! Med riktig kunnskap er det nesten ingen grenser for hva vi sammen kan utvikle landbruket vårt til i framtida.

Det handler heller ikke bare om mengden vi produserer, men mange andre viktige forhold. De fleste nordmenn er opptatt av hvor maten kommer fra, om den er sunn og om den er bra for dyrene og miljøet. Jordbruk og matproduksjon er en viktig del av samfunnet vårt.

Gjør en forskjell – hver dag!

Som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving får du være med i sentrum av utviklingen av norsk mat. Du vil påvirke retningsvalg og produksjon hos mange enkeltbønder og dermed gi et viktig bidrag til utviklingen av landbruket og maten vi alle er avhengige av hver eneste dag.

Vi ønsker smarte hoder velkomne innenfor mange fagområder:

 • Grovfôr
 • Korn
 • Poteter
 • Grønnsaker
 • Frukt
 • Bær
 • Økologisk
 • Klima
 • Jord
 • Veksthus
 • Økonomi
 • HMS
 • Landbruksbygg
 • Presisjonslandbruk
 • Maskinteknikk
NLR Nordvest Andalsnes Devold Gard 39361