Medlemskontingent og priser for NLR SA 2024

 • Kontingenten består av grunnkontingent og arealkontingent.
 • Alle produksjoner som vi tilbyr rådgiving for, skal inngå i kontingenten. Det er ikke mulig å velge.
 • Fjorårets søknad om produksjonstilskudd legges til grunn ved fakturering. Ved store endringer (+/-10 %) kan kontingenten justeres.
 • Medlemskontingenten for 2024 sendes ut i februar. Les mer >

 • Ta kontakt via skjemaet nedenfor dersom noe er uklart med medlemskapet, om kontingenten er regnet ut fra feil areal, feil kontaktinformasjon eller andre kommentarer knyttet til medlemskontingent.

Kontaktskjema medlemskontingent

Grunnkontingent

Grunnkontingent for 2024: 1.300,-*

Generasjonsmedlem (kårmedlem): 650,-**

*I henhold til årsmøtevedtak 2023.

**Forutsetter at en eldre eller yngre generasjon er medlem

Arealkontingent

Arealkontigent avhenger av produksjon og areal.

Rådgivingstjenester

MedlemIkke medlem
Rådgivingstjenester880,- /time1.760,- /time


Priser per rådgivingstjeneste finner du under Tjenester.

 • NLR-magasinet per post
 • Medlemsskriv på e-post, eventuelt forsøksmelding og andre utsendinger
 • Vekstnyttmeldinger
 • Invitasjon og deltakelse til fagmøter og markdager
 • Webinarer
 • Medlemspriser på kurs, produkter og tjenester
 • Telefon, e-post og SMS-rådgiving