Pionerblanding 2014 09 01 03 23 55

Carbon farming er et interregionalt EU prosjekt som involverer syv partnere fra Nederland, Belgia, Tyskland og NLR Østafjells fra Norge som går fra 2018-2022.

Prosjektet har to hovedmål; Øke bevisstheten om karbonfangst i landbruksjord blant bønder og samfunnet generelt, samt motivere bønder til å forvalte jorda på en mer bærekraftig måte ved å utvikle forretningsmodeller for å øke karbonfangst i landbruksjord.

Karbonlandbruk er en måte å lagre karbon i jorda, karbon som ellers ville endt opp som CO2 i atmosfæren og forårsaket klimaendring. Det er mange måter å gjøre dette på, fra små endringer i landbrukspraksis til å endre hele dyrkingssystemet på gården.

Carbon farming i praksis

Tore Jardar Virgenes i Vestfold er bevisst karbonfangst i landbruksjord og er med i et treårig prosjekt for å forme forretningsmodellen på gårdsnivå og hvordan dette kan gjøres i praksis. Les artikkelen her

Virgnes gard

Karbonbinding i eng

"Eng er åkers moder" er et gammelt munnhell. I det tradisjonelle landbruket har enga vært den oppbyggende delen av vekstskifte med karbonfangst og gryndannelse. Hva kan vi gjøre for at enga trives både over og under bakken? Les full artikkel her

Nlr 62827882129

Fangvekster i korn

Ved å dyrke fangvekster oppnår vi en lengere periode med fotosyntese ved at de vokser videre i kornstubben etter tresking. Les full artikkel her

Underkultur Klover Hege Sundet