Prosjektside 7

Prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse er et samarbeid mellom Regenerativt Norge (RN) og fem regioner i Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR SA). Syv gårder i ulike klimasoner og økoregioner er med i prosjektet.

Målet er å veilede bønder i retning av regenerativ drift på sine gårder, og å teste ut EOV i Norge i samarbeid med NIBIO og NORSØK. Vi vil undersøke brukervennligheten for bonden, og om parameterne er gode mål for regenerering av jordhelse og økosystemfunksjoner i Norge. Resultatene og erfaringene skal komme bønder, rådgivere, forskning og forvaltning til gode. Prosjektet går både ut på å veilede bønder i verktøyene og å dokumentere effektene på jord- og økosystemer lokalt.

Et regenerativt landbruk handler om å:

Malretta beiting NLR Hege Sundet
Meitemark malretta beiting NLR Hege Sundet
NLR logo Savory malretta beiting Hege Sundet
Ulf Ulring malretta beiting NLR Hege Sundet

Beitedyra som jordforbedringsverktøy

Med et drivende engasjement og ønske om å være i utvikling er det stadig prosjekter på gang på Bjerke og Opaker gård. Med respekt for jorda søker de ny kunnskap om hvordan de kan forvalte gården på bærekraftig vis. Kan målrettet beiting også være med å forbedre drifta?

Artikkel - Beitedyra som jordforbedringsverktøy

Beiting pa Opaker Gard

Beiter som blir bedre år for år

I målrettet beiting er arealene delt inn i mindre stykker for å beite med større beitetrykk i kortere tid, for så å la plantene få lang hviletid. Beiteplanlegging gjøres for å nå egne målsetninger og tilpasses underveis.

Artikkel - Beiter som blir bedre år for år

Malrettet beiting Hege Sundet NLR Ostafjells

Gårdbrukere, rådgivere og forskere tilknyttet prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse var i begynnelsen av juni samlet på Tingvoll for opplæringen i overvåkingsverktøyet Ecological Outcome Verification (EOV).

Se filmsnutter fra samlinga!

Tingvoll gruppebilde

Regenerativt landbruk - hva er det?

Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.

Les mer om regenerativt landbruk

Kuer pa tingvoll malretta beiting NLR Hege Sundet

Holistic Management (HM) / Helthetlig Forvaltning

Holistic Management er et driftsplanleggingsverktøy, og brukes i landbruket for fatte beslutninger som tar høyde for mennesket, naturen og økonomien i alle deler av driften. Dette betyr at vi lettere kan ta valg som er med å regenerere jordsmonn, matproduksjon, biologisk mangfold, lokalsamfunn, ja hele landskapet, samtidig som man oppnår god økonomistyring og høyere livskvalitet.

Holistic Management (HM)

Bilde2

Gårder :

RegionRådgiverGårderProsjektdeltakere/bønder
Nord

Ragnhild Renna og

Anne Marit Isachsen

Saghaugen gård,

Tronheim gård

Johanne Harang og

Ivonne Teurlings,

Øyvind Tilrem og

Christine Urud

MidtMaud GrøttaPersetra gårdPaul Einar Sæther og
Adrianna Saliwon

Vest

Lena AbelLangeset gårdGunn Skrede og
Tor Jørgen Haagensli
SørAne HarestadSøra Lindland gårdAnny Aamodt og

Olav Aasland
ØstlandetHege Sundet og

Maren Holthe

Sveivdokk gård,
Opaker gård
Erling Ballestad og
Ragnhild Helsing,

Kjersti Rinde Omsted og

Arne Wilhelm Omsted


Radgivere forskere gardbrukere Foto Dayton Skjerve Gordley
Rådgivere, forskere og gårdbrukere. Fra venstre: Hege Sundet (NLR Østafjells), Anders Lerberg Kopstad (Regenerativt Norge), Ane Harestad (NLR Rogaland), Marianne Sletsjøe (NLR Østafjells), Anne Marit Isachsen (NLR Nord Norge), Erling Ballestad, Adrianna Saliwon, Paul Einar Sæther, Tor Jørgen Haagensli, Reidun Pommersche (Norsøk), Ievina Sturite (Nibio), Elisabeth Berggrav, Ragnhild Renna, Maud Grøtta, Ulf Ullring (Regenerativt Norge), Anny Aamodt. Foto: Dayton Skjerve-Gordley