Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR SA) ble stiftet i august 2023 og er operativt fra 1. januar 2024. NLR SA er organisert som et samvirke og har fokus på medlemsdemokrati og eierstyring. Årsmøtet er høyeste organ. Medlemmene velger årsmøteutsendinger fra de seks regionene i NLR SA, til første ordinære årsmøte i NLR SA, 9. april 2024.

Årsmøteutsendingene fra en region utgjør også et regionutvalg. som er nivået mellom medlemmene i en region og årsmøtet i NLR SA.

Instruks for regionutvalg >

Valget gjennomføres i tråd med Instruks for valg av årsmøteutsendinger og regionutvalg i Norsk Landbruksrådgiving SA, med følgende tidsplan:

  • 16. oktober: Alle medlemmer i NLR inviteres til å foreslå kandidater i et elektronisk skjema, med begrunnelser.
  • 31. oktober: Frist for å foreslå kandidater
  • 1. november: Nesten 50 innkomne forslag oversendes de seks regionale valgkomiteene som bruker forslagene i sitt arbeid med å lage sine innstillinger. Valgkomiteene sjekker at de foreslåtte er valgbare, egnet og ønsker å stille til valg.
  • 6. desember: De seks regionale valgkomiteene leverer sine innstillinger.
  • 11. desember: Innstillingene fra de regionale valgkomiteene sendes medlemmene i regionen. Medlemmene inviteres til å komme med benkeforslag som utfordring til valgkomiteenes innstillinger.
  • 10. januar: Frist for å komme med benkeforslag. Til sammen seks forslag i tre regioner. Ingen av de foreslåtte ønsker å stille til valg.
  • 29. januar: Medlemmer i NLR får en SMS med lenke til valget. Alle oppfordres til å stemme.
  • 9. februar: Frist for å stemme ved valget.
  • 12. februar: Resultatet av valget kunngjøres.
  • 9. april: Første ordinære årsmøte i NLR SA.