Bli enda bedre kjent med Atle!

Med en bakgrunn fra Vinterlandbruksskulen på Jæren VK1, landbrukstekniker fra Blæstad, teknikklærer på naturbruksskole og en rekke jobber innenfor landbruksteknikkfaget er Atle godt rusta for å bistå den norske bonden. Med erfaring fra egen produksjon har Atle en egen evne til å sette seg inn i bondens reelle problemstilling.

Hva hjelper du flest bønder med?

Til nå har det vært mest orientering og kjøpsråd om ulike GNSS-system som bonden kan ta i bruk.

Hva ønsker du at flere skal etterspørre?

Orientering og kjøpsråd om ulike GNSS-system. I tillegg er det mye god hjelp i styringsprogram til ulike aktører, som MyNewHolland, JD Operation Center, CropPlan. Her har bonden mulighet til å utnytte potensial i sin maskinpark enda bedre med riktig oppsett og opplæring.
Faste kjørespor, men det ligger noen år frem i tid.

Hva er ditt favorittrådgivingsøyeblikk?

Det må være å hjelpe et engasjert medlem variabel tildeling med støtte fra NLR-kollega i annen region (fikk hjelp av Gunstein Dyrdal i NLR Vest som kjenner New Holland-produkter godt).

IMG 0809
Kompetanseoverføring er en viktig del av hverdagen i NLR-rådgiverne. Her er Atle (t.h.) sammen med presisjonskollega Lars Gunnar Flatvad.