Ingvild Melkersen

Ingvild Melkersen

Informasjonsmedarbeider
Nord
Sortland, Kleivbakken 27, 8404, Sortland

Dette kan Ingvild hjelpe deg med

Ingvild er informasjonsarbeider og har kontorsted på Sortland i Vesterålen. Hun publiserer bl.a. fagartikler, nyhetssaker og kalenderaktiviteter på hjemmesida, Facebook, Instagram og i nyhetsbrev. Hun fotograferer og lager film i forbindelse med forsøksarbeid, prosjekter og andre arrangementer.

Ingvild har bachelor i økologi og naturforvaltning fra Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Bø i Telemark.

Kontoradresse

Kleivbakken 27, 8404 Sortland.

Prosjekt

Ingvild er involvert i bl.a. disse prosjektene: