Ida

Ida Karlstrøm

Rådgiver grovfôr
Sør

Dette kan Ida hjelpe deg med:

Ida er rådgiver på grovfôr og klima. Hun jobber hovedsakelig aust i Agder, og noe i Kristiansandsområdet. Ida er fra melkebruk i Finnmark og skrev bacheloroppgave om "Liggetid hos melkekyr". Ida har også erfaring fra offentlig forvaltning gjennom å ha jobbet som jordbruksrådgiver i kommune.