Det vil ikke bli mer gras, men bare dårligere kvalitet (mindre energi og protein per kg fôr) for hver dag som går. Et unntak kan være hvis det er godt med kløver i enga og man vil få den litt større før man slår. Kløveren er ofte litt seinere i utvikling enn graset. Eller hvis grasplantene har svært mange buskingsskudd i ungt stadium i tillegg til de skuddene der akset er kommet ut. Da kan enga gi litt mer avling ved at man venter på at disse skuddene skal strekke seg.

Landet vårt er langstrakt. I sør er førsteslåtten tatt for lenge siden, andre steder er det på høg tid, og i nord nærmer det seg.

Gå ut i enga og se:
Hva slags helhetsinntrykk får du når du ser utover enga?
Har grasaksene kommet helt eller delvis ut? Hvis ikke:
Ser du i tuppen av akset på noen grasskudd? Hvis ikke:
Kan du kjenne aks inni skuddene? Hvis ikke:
Sjekk om du finner leddknuter på graset. Hvor mange? Sjekk flere skudd.
Er det mange korte buskingsskudd, i tillegg til de som er kommet langt i utvikling?
Se på alle grasartene. Ville arter utvikler seg ofte fortere enn de sådde artene.
Er det mye kløver som det kan være verdt å vente på?

Slik finner du leddknutene
Kjenn nøye på grasstrået fra grunnen og oppover. Små klumper på strået er leddknuter. Strekningsveksten er i gang når første leddknuten er dannet. Er du usikker så skrell av bladslira for å kjenne bedre eller for å se leddknuten. Etter hvert kan man kjenne akset inne i grasskuddet, og da er det like før begynnende skyting som defineres ved at man ser i akset på 10 prosent av skuddene.

Gras leddknuter

Etter hvert som graset utvikler seg går kvaliteten ned
Vil du ha superfôr med FEm over 0,94 skal du slå før skyting. Et vanlig råd for å få energirikt fôr, FEm omkring 0,9, er å slå ved begynnende skyting. Og derfra går utviklinga raskt, og veldig raskt hvis det er varmt vær, og enda raskere hvis det er tørke. Etter begynnende skyting øker totalavlinga mye, men en stadig større andel blir ufordøyelig fiber. Er stor avling det viktigste bør du slå noen dager etter begynnende skyting, rundt 0,85 FEm, da er fôrenhetsavlinga størst. Fôr med lavere kvalitet (FEm under 0,85), er ok fôr sinkyr, samt for ammeku og sau som skal «overleve» vinteren. Fôr med mindre enn 0,77 FEm/kg ts kan fungere som strukturfôr sammen med annet grovfôr.

Fenologisk utvikling gras
Grasets innhold av energi og protein per kg tørrstoff faller med fenologisk utvikling.