Formålet med feltet var å studere overvintring og avling i to/tre slåtter hos alle godkjente rødkløversorter i Norge under ulike dyrkingsforhold. Det er inkludert tre norske kandidatsorter som er ferdig DUS-testet i 2020. Feltet ble anlagt i 2020 og har fire høsteår i tillegg til anleggsåret. Alle 12 kløversortene i Agder er etablert i blanding med 75% sørlig tilpasset timoteisort.

Oda11

Lars er den sorten med tendens til høyst avling på førsteslåtten og totalavling. Tallmessig er Lea den beste sorten i feltet på tredjeslåtten. Sammenlignet med de beste sortene i feltet er Lasang, Legato, Ilte, Lars, Linus VåRk 0513 og Lasse statistisk dårligere. Reipo er signifikant bedre enn Lasse i tredjeslåtten. Lasse er den sorten som viste dårligste avlingstall på førsteslåtten, tredjeslåtten og i totalavlinga, men det er kun sikre forskjeller for tredjeslåtten.

O12