Kontroller plantene

Når du mottar jordbærplantene dine, er det viktig å kontrollere plantene og sjekke at de holder den kvaliteten du har bestilt. Dersom plantene ikke holder kvaliteten du har bestilt, bør du kontakte leverandøren med én gang. Se etter følgende:

  • Er det riktig sort?
  • Er det riktig plantestørrelse?
  • Stemmer antallet planter?
  • Lukter plantene friskt?
  • Ser du råte eller mugg?

Opptining og lagring

Plantene tines skånsomt, og lagres svalt i skygge eller innomhus fram til planting. Plantene bør i jorda innen få dager etter at du har mottatt dem. Skjerm kassene helt fram til planting – røttene tørker raskt ut når plantene blir eksponert for lys og vind.

Torv

Dersom du bruker torv i bakker, er det viktig å fylle like mye torv i hver bakk. Dersom mengden torv i hver bakke blir for ujevn, får plantene ulike forhold, utvikles ujamt, og det er svært vanskelig å få til riktig vanning.

  • Fukt opp torven eller kokosen 1-2 dager før planting
  • Rett ut rota mest mulig
  • Planten settes innover i substratet slik at røttene dekkes av substratet. Røttene skal ikke ligge på overflaten.
  • Krona skal sitte rett over substratoverflaten

Vanning

Det er en fordel at tiden du bruker på å plante ikke strekker ut. Jo lengre tid det går fra første til siste plante er plantet, jo større variasjon vil det være i utviklingen. Fordi plantene trenger ulik mengde vann i ulike faser, blir det kun noen av plantene som får optimal vanning.

I starten er det viktig å ikke vanne for mye. Når plantene er små, forbruker de mindre vann. Vanner du for mye, øker faren for soppangrep. Hvor mye du kan vanne avhenger av hvilket substrat du har. Kokos vil trenge noe vann mer enn torv. Følg med på substratet, dren og plantene, og juster vannet deretter.