Plikten til registrering og rapportering gjelder for produsenter av poteter, gulrot, løk, vinterkål, matkålrot, agurk, tomat, isbergsalat, blomkål, jordbær, bringebær og epler. Disse produksjonene representerer tilsammen ca. 95 prosent av produsert mengde og vil representere grøntsektoren i matsvinnsammenheng.

I 2017 ble det inngått en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom fem departementer, heriblant Landbruks- og matdepartementet, og flere bransjeorganisasjoner i matbransjen, heriblant Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Bransjeavtalen satte som mål å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

Det er igangsatt et omfattende arbeid med å kartlegge matsvinnet. Landbruksdirektoratet har hovedansvar for å framstille en samlet statistikk for matsvinn i primærleddet i jordbrukssektoren. Landbruksdirektoratet samarbeider med Statistisk sentralbyrå (SSB) om innsamling av data om matsvinn fra jordbruksforetakene samtidig som SSB gjennomfører sin årlige innhenting av data om areal og salgbar avling (Hagebruksundersøkelsen og Potet- og grovfôrundersøkelsen)

For grøntsektoren har ikke informasjon om matsvinn blitt innhentet og systematisert tidligere, og et nytt system har blitt etablert for dette formålet. For grøntsektoren hentes det inn opplysninger både fra jordbruksforetakene og fra ulike foredlingsanlegg (pakkeri, industri etc.) for å kunne legge frem statistikk over matsvinnet for sektoren.

Første år for måling av matsvinn i grøntsektoren er 2020, og jordbruksforetakene skal rapportere dette første gang i januar/februar 2021.

Last ned registreringsskjema (utskriftvennlig)

Last ned registreringsskjema (excel)

Veiledere

Det er laget veiledere for hvordan registreringen av matsvinn bør foregå for de ulike produksjonene. Veilederne er ikke endelige. De blir justert etter hvert som det gjøres praktiske erfaringer. Send gjerne innspill til info@nlr.no

Veilederne foreligger som pdf-filer i A4-format for tosidig utskrift.

Pakkeri og råvaremottak

Poteter

Lagringsgrønnsaker

  • Gulrot
  • Løk
  • Vinterkål
  • Matkålrot

Veksthusgrønnsaker

  • Agurk
  • Tomat

Blomkål og isbergsalat

Bær

  • Jordbær
  • Bringebær

Epler

Hva er matsvinn?

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.