Soppen viser seg utenpå jordbærbladene, stilkene, blomstene og på bærene som et tynt melaktig belegg. Bladundersidene får en rød til fiolett farge og bøyer seg oppover langs blad-kantene etter hvert, mens bærene blir hvite av melduggbelegget. Unge blader og utløpere er mest utsatt for melduggangrep.

Generelt er det viktig å begynne med bekjempelsen tidlig, siden soppen kan infisere tidlig, mens symptomene er synlig først seinere i utviklingen. En moderat N-gjødsling forebygger angrep i unge planter. Sortvalg er også et viktig tiltak mot meldugg. Det er forskjell mellom sorter hvor mottakelig de er mot sykdommen. Sorter som Zephyr, Korona eller Polka er mer utsatt enn for eksempel Sonata og Senga Sengana.

Mjøldogg. Foto: Sunniva Løwø
Angrep av meldugg på blad i sorten Korona. Bladkantene bøyer seg oppover sånn at bladet får en skjeform. På baksiden av bladene ser man rød-brun misfarging. Man kan se soppmycelet på baksiden av bladet med en håndlupe. Foto: Sunniva Løwø
IMG 6334
MELDUGG: Hos feltvert Svein Sivertsen på Gjerstad i Vesterålen testet vi UV-lys mot meldugg. Etter to år med forsøk er konklusjonen at UV-lys mot meldugg fungerer bra, også i den nordnorske sommernatta. Foto: Ingvild Melkersen
IMG 6330
MELDUGG: Hos feltvert Svein Sivertsen på Gjerstad i Vesterålen testet vi UV-lys mot meldugg. Etter to år med forsøk er konklusjonen at UV-lys mot meldugg fungerer bra, også i den nordnorske sommernatta. Foto: Ingvild Melkersen

Meldugg liker seg best i tørt, varmt vær med høy luftfuktighet. Spredning av sporer skjer under varme tørre forhold, mens infeksjonen krever høy luftfuktighet på tørre blad. Derfor er overbrusing med vann et viktig tiltak. Det er viktig å gjøre dette riktig med å vanne midt på dagen i tidspunktet mellom kl. 11 og 17. Der kan du vanne 2 til 4 ganger med maksimalt 1 minutt hver gang. Det er viktig at plantene har tid for å tørke helt opp mellom vanningene for å redusere risikoen for gråskimmel. Unge blader er mest utsatt for melduggangrep. Derfor er det å fjerne utløpere fortløpende et viktig tiltak for å dempe smittepresset.

I blomstring og kartdanning er flere midler tilgjengelig: Signum er et off-label preparat og har 3 dagers behandlingsfrist, men kan bare brukes en gang i sesongen. Du kan ta kontakt med rådgiveren din for å få tilleggsetikett. Amistar kan brukes 2 ganger per sesong med 100 ml per 1000m enkeltrad og har 7 dagers behandlingsfrist. Serenade er et biologisk middel og kan også brukes i økologisk produksjon. Det kan brukes 400-800 ml per daa og her er 4 behandlinger tillatt. Serenade alene er nok ikke nok til å stoppe et melduggutbrudd, men kan brukes i kombinasjon med ett eller flere av de andre tiltakene. Overbrusing med vann midt på dagen er også i dette tidsrommet en god mulighet for å hemme angrepet.

I jordbær på friland kan det også være aktuelt å behandle mot meldugg etter høsting. Da er Topas 100 EC og Thiovit Jet aktuelle midler.