Prøveuttak og innsending

Bladprøvene bør tas ut i månedsskiftet august-september. Ta ut 20-30 middels gamle blader med ca. 10 cm bladstilk. Det er i disse bladene du kan oppdage eventuell næringsmangel i plantene. Ikke plukk de eldste bladene, de har ofte rød stengel og mister håret på stenglene, eller de yngste bladene som enda ikke er helt utviklet. Unngå blader som er preget av høstfaring.

Bladene må tørkes før sending. Heng bladene opp ned på et varmt sted i noen dager. Husk å merke prøven godt. Når du sender prøven, må du fylle ut og legge ved Eurofins sitt rekvisisjonsskjema som du finner her: bestill-planter.pdf (eurofins.com). Kryss av for normtall og bladanalyse.

I år (2023) koster bladanalysen 795 kr per prøve. Prisliste, uttaksbeskrivelse og skjema finner du her: Har du kontroll på plantenes næringsopptak? - Eurofins Norge

Resultat av analyse

Når du har fått resultatet av bladanalysene, kan vi være behjelpelig med å tolke resultatene. Eurofins sine normtall er satt ved blomstring, og det gir litt høyere normtall enn det som er riktig etter høsting. Vi har justerte normtall for prøver som er tatt ut etter høsting. Analyseresultatene er fine når du skal legge opp gjødselstrategien for neste sesong. Dersom næringsinnholdet er godt, så kan du legge opp til samme gjødsling til neste år. Er det lite av ett eller flere næringsstoffer, har du mulighet til å justere på gjødslinga. Kombinert med egne erfaringene fra tidligere sesonger og ledetallsmålinger, er bladanalysene det viktig verktøy for å gi best mulig gjødsling til jordbæra.

ISK Jorbaer i tunell Saltermark 2023