Norge er i ferd med å bli et vinland. Det er en økning i antall druedyrkere, antall planter og antall kg druer som blir høstet rundt Oslofjorden. Det investeres i planting og produksjoner over 10 daa flere steder rundt fjorden, der det satses på profesjonell produksjon for salg.

I de fleste land podes en druesort på en grunnstamme. Opprinnelig begynte en med dette fordi grunnstammer basert på visse amerikanske vinarter er mer eller mindre resistente mot vinlus ( Phylloxera - Dactylosphaera vitifolii ). Det viste seg at en i tillegg kan oppnå en rekke andre fordeler. Fordelene er bedre tilpassing til jordsmonn, vekstregulering, vinterherdige røtter, tidligere modning, høyere avling, høyere sukkerinnhold osv.

Som i fruktdyrking, er valg av grunnstamme et viktig valg for en kommende vinbonde. Grunnstammen SO4, som er den grunnstammen oftest tilbudt av de tyske planteleverandørene (standardgrunnstamme), har vi her i Norge varierende erfaringer. Målet med utprøvinger er å se finnes det bedre grunnstammer for norske forhold.

Forsøksfelt med druegrunnstammer ble etablert i 2018 på Grubbestadgård, Sandefjord. Det ble etablert 8 ulike grunnstammer (7 + rotekte) på sorten Solaris. Forsøksfeltet ble etablert med tre gjentak, med 11 planter i hver av gjentakene.

Fakta om forsøksfeltet:

 • Grubbestad gård, Sandefjord
 • Ligger på 59 °N
 • Ligger på raet, 73 m.o.h.
 • Helning: 5 meter på 100 meter
 • pH 6,5
 • Siltig grovsand
 • 3140 meter til havet.

Sorten Solaris er utviklet av forskningssenteret i Freiburg, Tyskland. Sorten har kraftigvoksende vekst med store blader og tett løv. Drueklasene er middelstore med gul/grønne druer. Modner tidlig, høsting i slutten av september. Sorten har god resistens mot både meldugg, vinbladskimmel og gråskimmel. I forsøksfeltet er det observert meldugg i 2021.

Sorten Solaris er den mest anvendte vindruesort i Skandinavia, hvor vinbønder både i Danmark og Sverige har oppnådd meget høye kvalitetsbedømmelser i vinkonkurranser flere ganger i Europa. I Norge er Solaris en hovedsorten for hvit- og musserende vin.

Felt ble etablert i 2018 og første høsting ble gjennomført i 2020. Det ble registrert overvintring (antall knopper som er overvintret), blomsterstart, avling, antall klaser og vekt av klassene i 2020 mens i 2021 ble det registrert overvintring, blomsterstart, avling, Brix og syre innhold i druene.

Nyplantet druefelt juni 2018
Nyplantet drueforsøksfelt med ulike grunnstammer. Bilde fra 21.juni 2018. Foto: Stanislav Strbac
Nyplantet druefelt august 2018
Drueforsøksfelt. Bilde fra 21.august 2018. Foto: Stanislav Strbac
Et arig druefelt september 2019
Andre året etter planting fjerner en alle blomster, slik at planta skal være sterkere med tykkere stamme. Bilde fra 25.september 2019. Foto: Stanislav Strbac
Et arig druefelt sept 2019
Plantene i forsøket 25.septebmer 2019. Det var god vekst i plantene. Foto: Stanislav Strbac

Grunnstammer

I prosjekt er egenskaper hos 7 ulike grunnstammer undersøkt og sammenlignet med standard grunnstamme SO4. Plantene er formert som Guyot, som er vanlig dyrkingsmåte.

Guyot dyrkingssystem
Standard dyrkingsmåte: Guyot dyrkingssystem

Grunnstammer i forsøket:

 • SO4 gir moderat vekst. Egner seg godt til jord med høyt moldinnhold. Den har grunt rotsystem, tåler høyt kalkinnhold og relativt lav pH. Den har kort vegetasjon og egner seg derfor godt i nordiske land. Egner seg ikke på næringsfattig og tørr jord. Kalktoleranse i jorda opptil 20 %
 • Gravesac gir sterk til middelskraftig vekst. Den egner seg best til lett sandjord med mindre moldinnhold. Kalktoleranse i jorda opptil 20%
 • 101-14 (Millardet et de Grasset) gir svak til moderat vekst. Den har god effekt på fruktsetting. Den har grunt rotsystem og egner seg i jord med nok vann. Den er sterk mot vinlus og har moderat resistens mot nematoder og phytophtora. Den har dårlig kompatibilitet med noen sorter, men bra med Solaris. Kalktoleranse i jorda opptil 9 %
 • Riparia (Gloire de Montpelier) gir svak til moderat vekst. Den stimulerer blomstring og fruktsetting. Den utvikler grunt rotsystem og egner seg i fruktbar jord med nok vann. Kalktoleranse i jorda opptil 6 %
 • 3309 Coudrec gir svak til moderat vekst. Den har god effekt på sorter som har dårlig fruktsetting. Grunnstammen har dypt rotsystem, egner seg i jord med nok vann, krever mer gjødsling enn andre grunnstammer. Den er sterk mot vinlus og phytophtora og svak mot nematoder og virus. Kalktoleranse i jorda opptil 11 %
 • Teleki 5 C gir moderat vekst. Den har positiv virkning på fruktsetting og tidlig modning. Den har dypt rotsystem og egner seg for tunge jordtyper med mye leire. Den har god resistens mot rotvinlus og nematoder. Kalktoleranse i jorda opptil 17 %
 • Sori gir moderat vekst. Den har kort vegetasjon dvs. druer modner tidligere. Egner seg på steder med variabel fuktighet og tung jord. Svakere vekst enn SO4. Kalktoleranse i jorda opptil 15 %

Temperatur fra 2018 til 2021

I 2018 var laveste temperatur -8°C for Sandefjord. I både 2019 og 2020 laveste temperatur var -4 °C. mens i januar 2021 laveste temperatur var -12 °C. Ut fra sortens egenskap Solaris podet på SO4 kan tåle opptil -18 °C. Kritisk faktor for overlevelse av planter er lave temperaturer i første to år etter planting.

Temperatur 2020
Temperatur i løpet av 2020
Temperatur 2021
Temperatur i løpet av 2021

Resultater 2020

Registrering av overlevende knopper 28.mai 2020 på toårige planter, gjennomsnitt av tre gjentak (totalt 33 planter):

Grunnstamme

Antall knopper

overvintret på Guyot,

gjennomsnitt

Kommentar

blomstring

2020

SO4

6.5

Gravesac

6,3

Senere enn SO4

101-14

4,5

Senere enn SO4

Riparia

6,9

Tidligere enn SO4

3309 C

5,8

Likt SO4

Teleki 5 C

5,9

Likt SO4

Egen rot

4,0

Likt SO4

Sori

6,6

Likt SO4


Registrering av blomstring var 28. juni når ca. halvparten av blomstene var åpne på SO4.

Ut frå tabellen ser vi at mest knopper som har overvintret har grunnstammer SO4, Riparia og Sori. Den laveste antall knopper har hatt planter på egen rot og på grunnstammen 101-14. Lavt antall overlevde knopper hos en del planter, kan en tolke som dårlig avmodning før vinter. Slike planter som avmodner seint er mer utsatt for vinterskader selv om laveste temperatur er målt på -4 C.

Høsting ble gjennomført 22.september 2020. Tabellen viser gjennomsnitt av tre gjentak (total 33 planter):

Grunnstamme

Gjennomsnittsavling

på 11 planter, kg

Avling per

plante

Drueklasevekt,

gjennomsnitt

Antall

drueklaser

per plante

SO4

9,03

821 g

93,4 g

8,8

Gravesac

7,86

715 g

71,0 g

10,1

101-14

6,87

625 g

79,5 g

7,9

Riparia

14,95

1359 g

81,4 g

16,7

3309 C

10,04

912 g

84,2 g

10,8

Teleki 5 C

10,82

983 g

72,5 g

13,5

Egen rot

5,03

456 g

61,2 g

7,5

Sori

13,16

1196 g

83,9 g

14,3Beste avling i 2020 var hos grunnstammene Riparia og Sori. SO4 gir størst drueklaser etterfulgt av 3309 C, Sori og Riparia. Flest antall drueklaser per plante gir Riparia, Sori og Teleki 5C.

Resultater 2021

Registrering av overlevende knopper 25.mai 2021 på toårige planter. Tabellen viser gjennomsnitt av tre gjentak (total 33 planter):

Grunnstamme

Antall knopper

overvintret på Guyot,

gjennomsnitt

Kommentar

blomstring

2021

SO4

8,9

Gravesac

8,2

Likt SO4

101-14

8,1

Senere enn SO4

Riparia

9,1

Likt SO4

3309 C

8,4

Likt SO4

Teleki 5 C

8,6

Likt SO4

Egen rot

8,3

Likt SO4

Sori

8,7

Likt SO4


Antall knopper som har overlevd vinteren var veldig likt mellom alle grunnstammene, selv om det ble målt -12 °C i slutten av januar. Ut fra erfaringen kan vi også si at temperaturen i felt ofte er flere grader lavere enn temperatur fra offisielle meteorologisk stasjon.

Registrering av blomstring var 9. juli når ca. halvparten av blomstene var åpne på SO4. Her er planter med forskjellige grunnstammer veldig like i blomstringstidspunkt. Dette kan forklares med sein blomsterstart som var ca. 14 dager senere enn i 2020. Selv om blomstringen var senere klarte vi å høste modne druer i slutten av september.

Høsting ble gjennomført 28.september 2021. Tabellen viser gjennomsnitt av to gjentak (total 22 planter):

Grunnstamme

Gjennomsnittsavling

11 planter, kg

Avling per

plante

Brix

Syre

SO4

46,14

2097 g

19,2

0,46

Gravesac

33,53

1524 g

19,5

0,41

101-14

41,79

1899 g

18

0,38

Riparia

48,54

2206 g

17,9

0,36

3309 C

38,86

1766 g

18

0,41

Teleki 5 C

43,83

1993 g

19,1

0,30

Egen rot

25,22

1200 g

14,9

0,46

Sori

54,23

2465 g

17,1

0,36


Avlingen i 2021 har vært betydelig høyere enn i 2020, noe som var forventet siden plantene var ett år eldre. Avling per plante var 2 til 3 ganger høyere i 2021 enn i 2020.

Best avling var hos grunnstammene Sori, Riparia og SO4.

Det ble målt sukker og syre i druer. Her er det noe forskjell, men det er nødvendig å foreta flere målinger gjennom årene for å konkludere. Det er interessant å se at det er relativ stor forskjell mellom grunnstammer når det gjelder Brix og syreinnhold.

Et gjentak ble ikke høstet pga. sterkt angrep av meldugg i en del av forsøksrutene.

Drue blomst 2020
Drueblomster, 29.juni 2020. Foto: Stanislav Strbac
Druer under nett september 2020. Foto: Stanislav Strbac
Nett må brukes for å beskytte druene mot fugl. Her ved høsting 28.september 2020. Foto: Stanislav Strbac
Druer nett september 2021
Nett må brukes for å beskytte druene mot fugl. Her ved høsting 28.september 2020. Foto: Stanislav Strbac
Drueklasser ved høsting 28.september 2021. Foto: Stanislav Strbac
Drueklasser ved høsting 28.september 2021.. Foto: Stanislav Strbac

Konklusjon

Feltet ble etablert i 2018 og første avlingsregistering ble foretatt i 2020. Det bør gå to år fra planting til høsting.

Antall knopper

Antall knopper som har overvintret og gitt avling er mye bedre i 2021 enn i 2020. Dette skyldes at plantet har blitt eldre, større og avmodner raskere på høsten. Tidlig avmodning er avgjørende for vinterherdighet hos druer. Plantene hadde flere gode knopper i 2021 til tross for at laveste temperatur vinteren 2019/20 var på -4°C og vinteren 2020/21 var på -12 °C.

Grunnstamme

Antall knopper

overvintret per plante

2020

Antall knopper

overvintret per plante

2021

SO4

6.5

8,9

Gravesac

6,3

8,2

101-14

4,5

8,1

Riparia

6,9

9,1

3309 C

5,8

8,4

Teleki 5 C

5,9

8,6

Egen rot

4,0

8,3

Sori

6,6

8,7

Tabell 5. viser antall knopper som har overlevd vinter i 2020 og 2021


Avlingsresultater

Avling i 2020 var mye mindre enn i 2021. Forklaringen ligger i at planten er blitt større og har hatt flere knopper med bra overvintring. Planter på egen rot og grunnstammen 101-14 har nesten 2,5 til 3 ganger større avling enn i 2020. Ut fra resultatene kan vi konkludere med at grunnstammen Sori har vist beste egenskaper. På andreplass ligger Riparia etterfulgt av standardgrunnstammen SO4.

Gjennomsnitt høstekapasitet er også målt de to høsteårene, den er 40 kg per time.

Grunnstamme

Avling per plante i 2020

Avling per plante i 2021

SO4

821 g

2097 g

Gravesac

715 g

1524 g

101-14

625 g

1899 g

Riparia

1359 g

2206 g

3309 C

912 g

1766 g

Teleki 5 C

983 g

1993 g

Egen rot

456 g

1200 g

Sori

1196 g

2465 g

Tabell 6.Gjennomsnitt avling per plante ved ulike grunnstammer fra to høsteår