Fra tidligere forsøk over flere år vet vi at plasttunneler beskytter mot frost. Generelt kan en regne med en økning i temperaturen på 0,5⁰C med plasttunnel sammenlignet med friland, men det er registrert opp mot 1⁰C forskjell. Dette varierer imidlertid fra felt til felt, og fra natt til natt.
Vi ønsket å prøve frostvanning oppå plasttunnelen. Det ble montert små spredere på toppen av plasttaket. Hver spreder dekket en radius på ca 4 m, og vanning ble satt på når temperaturen var på ca 1⁰C. I tillegg ønsket vi å prøve fiberduk på toppen av plasttunnelen, som et ekstra beskyttende lag i tillegg til plasten. Fiberduk ble lagt på om kvelden, under mest mulig rolige vindforhold. Fiberduken ble lagt rundt hele tunnelen, og ned til bakken. Fiberduk og frostvanning ble sammenlignet med vanlig plasttunnel og friland, og det var satt ut temperaturloggere i alle ledd.

Diagram forsøk med frostvanning på plasttunnel i moreller, natt til 2. mai 2014

Last ned

Forsøket ble kjørt i 5 netter. Etter frost natt til 1. mai, var det ingen skadde blomster der vi hadde frostvanna, men skadde blomster i alle de andre ledda. Etter første frostnatt kunne vi også se tydelig forskjell på bruk av fiberduk oppå plasten; det var mye mindre skade der vi hadde brukt fiberduk, sammenlignet med vanlig plasttunnel.
Etter frosten natt til 2. mai var det ikke mulig å se forskjell med bruk av fiberduk, og temperaturen var også en hel grad lavere enn natta før. Under tunnelen med frostvanning var det enkelte skadde blomster, men ikke noen skade av betydning. Temperaturforskjellen natt til 2. mai var her hele 2,5 ⁰C; minus 5 på friland, og minus 2,5 der det var frostvanning. Det var enorm stor forskjell på friske blomster der det var frostvanna, sammenligna med de andre tunnelene og ledda i forsøket.

Resultater fra forsøk med frostvanning på plasttunnel i moreller 2014.Laveste målte temperatur i ⁰C den enkelte natta.

Frostnatt

Friland

Vanning på plasttunnel

Fiberduk og plasttunnel

Plasttunnel vanlig

Natt til 16. april

Natt til 1. mai

Natt til 2. mai

Natt til 3. mai

Natt til 4. mai

-0,5

-4

-5

-3

-3,5

0

-2

-2,5

-1

-2

-0,5

-3

-4

-2

-2,5

-0,5

-3,5

-4,5

-2

-3

Kostnader pr daa ulike frostsikringstiltak

Tiltak

Innkjøp pr daa

Arbeidstimer etablering

Totalkostnad etablering

Arbeidstimer pr frostnatt

Fiberduk

Frostvanning

1500,-

4200,-

3 t x 250 kr/t

15 t x 250 kr/t

2250,-

7950,- *

3 timer

5 min


* I tillegg kommer lekter/stålrør til å feste sprederne på. Sprederne festes til y-leggen, mellom tunnelene.

Konklusjon
Fiberduk gir noe økt frostbeskyttelse i forhold til bare plasttunnel, men når det blir for lav temperatur er dette ikke tilstrekkelig til å forhindre skade. Fiberduk er billigst i innkjøp, men veldig arbeidskrevende å legge på. Vind om kvelden gjør det vanskelig å få lagt fiberduken på. I tillegg vil det være vanskelig å dekke større arealer med fiberduk siden det tar lang tid.

Frostvanning gav et meget bra resultat. Når anlegget først er montert, er det svært enkelt og raskt i bruk; det er bare å skru på krana om kvelden før temperaturen dropper under 1⁰C. Om morgenen er det viktig å vanne helt til all isen er smelta på plasten, før en skrur av sprederne. Forsøket bør gjentas neste år i et større felt.