Flere planteslag trives godt på opphøyd og plastdekket drill. Særlig på tung jord og høyt moldinnhold er det viktig å dyrke på drill. Det gir bedre luft og vannhusholdning til plantene, kan gi en tidligere produksjon, reduserer ugrasproblem og reduserer angrep av rotsykdommer. Bringebær får vesentlig mindre fare for Rød Rotråte om drilltoppen er minst 20 cm høyere enn jorda rundt.

Riktig radavstand

Pass på oppmåling så drillene kommer der du vil ha dem med riktig radavstand. Ei lang lekte festet på tvers foran på traktoren der «lodd» henger ned midt over forrige drill sikrer riktig radavstand.

Ved oppkjøring av drillen må du passe på at nok jord dras inn fra sidene så drillen blir «full» og kompakt også på midten. Løs jord, stor samlebredde, skjær som går dypt foran, litt kort toppstaglengde og tilleggsvekt/ekstra lodd på maskinen, vil hjelpe til å dra inn nok jord. Profilskjær eller profilrull kan også ha ekstra vekt for å sikre kompakt full fast drill med litt buet topp som sikrer at ikke vann senere blir stående på plasten/ jorddekket. Bedfres gjør god jobb og legger de fleste stein i bunnen av drillen. Brukes oppdrillemaskin med buet profilrull anbefales å kjøre drillen to ganger, en gang hver veg.

Dryppvanning

Når drillen er ferdig, legges dryppslange under plasten i jordbær og over vevd duk (mypex) som brukes i andre bær- og fruktvekster. Plast- og dukbredder på 140 cm fungerer fint. Da kan ferdig drill få synlig plastbredde på 70-85 cm. Sort jorddekke gir mindre ugrasspiring i kanten av plantehullene enn andre plastfarger. Det er viktig at plasten/jorddekket legges stramt. Hvis drillen ikke er fast og «full», plasten legges for løst og plantene i tillegg plantes for dypt i små hull, så er det stor fare for at plantene ikke klarer å vokse over og bare står lenge og sturer (midterste bilde nederst). Plast og jordekke utvider seg i varme og trekker seg sammen i lav temperatur. Rullene med plast/jorddekke bør derfor stå en god del døgn ved minst 20 grader før den legges og leggingen bør helst skje på en så varm dag som mulig. Da strekker plasten seg fint opp etterpå. Ved legging bør gjerne en person stå på enden i starten av rada (bilde nede til høyre) for å sikre riktig startposisjon og stram start og rullen må belastes litt for å sikre optimal for-strekking i lengderetning. Innstilling av sideskjær og jordpåfylling må sikre at plasten forstrekkes sidevegs og sikrer at plasten ligger bra og ikke løsner i vind.


Bilde JKH fagart oppdrilling oppdrillemaskin med rull
Plantene trives godt på opphøyd og plastdekket drill. Venstre: Bedfres. Over: Oppdrillemaskin. Foto: Jan Karstein Henriksen.