Purre, stang- og knollselleri

Undersøkelsene med fosfor til purre, stang- og knollselleri har pågått i perioden fra 2015-2017. Det ble utført fire forsøk i purre og disse lå i NLR-enhetene Rogaland og Agder. I stangselleri ble det utført seks forsøk, og feltene lå hos NLR Innlandet og på Landvik. I knollselleri ble det utført fem forsøk som lå hos NLR Øst og på Landvik. Samtlige fosforforsøk ble utført med fem fosformengder. Forsøkene i denne serien konkluderer med at fosfornormgjødslingen til purre, stang- og knollselleri kan reduseres.

Brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat

Det ble gjennomført ti fosforforsøk i brokkoli fra 2011-2013, og feltene lå i NLR Viken (Lier), NLR Øst, NLR Innlandet (Oppland) og på Landvik. I kålrot ble det gjennomført fire fosforfelt, og disse lå i Rogaland og på Landvik. Sju fosforforsøk i isberg dannet grunnlaget for konklusjonene her. Alle feltene ble utført med fem fosforgjødselmengder. I alle kulturene som var med i undersøkelsen ble det på grunnlag av resultatene utarbeidet nye, reduserte anbefalinger for normgjødsling med fosfor.

Hodekål, kepaløk og gulrot

I perioden 2005 til 2010 ble det utført mange fosforgjødslingsfelt i hodekål, gulrot og løk. i hodekål ble det utført to felt i tidlig hodekål, 11 felt i vinterkål konsum og tre felt i industrihodekål. Feltene lå hos NLR Øst, NLR Viken (Lier), NLR Agder og NLR Innlandet (Oppland). Alle forsøk ble utført med fem fosforgjødselmengder. Forsøkene i hodekål konkluderte med at fosfornormgjødslingen kan reduseres, noe ulikt til ulike typer.

I gulrot ble det utført 12 fosforgjødslingsforsøk hvorav to i tidliggulrot, to i industri/terningrot og de resterende åtte i vanlig konsumgulrot for lagring. Feltene lå i NLR Øst, NLR Viken (Vestfold), NLR Innlandet (Oppland) og NLR Agder. Alle forsøk ble gjødslet med fem fosforgjødselmengder. Resultatene fra forsøkene viste at normgjødslingen av fosfor til sein produksjon av gulrot kan reduseres.

I løk ble det utført til sammen 22 feltforsøk hvor forsøksspørsmålet ble rettet mot justering av gjødslingsnormene for fosfor. Disse forsøkene ble delt i tre forsøksserier;

  1. Fosformengder og tilføringsmåte (10 forsøk)
  2. Dyppgjødsling og ulike fosformengder fem forsøk)
  3. Fosformengder og plantetall (sju forsøk)

Feltforsøkene lå hos NLR enhetene NLR Øst og NLR Viken (Vestfold) og på Landvik og Apelsvoll. Konklusjonen fra forsøkene forteller at generelt kan normgjødsling med fosfor til løk reduseres, og mest når fosfor tilføres som stripegjødsling. Dyppgjødsling med Seniphos ga positive resultater.

Les mer

Tidligere forsker i NIBIO, Erling Stubhaug forteller om fosforforsøkene i grønnsaker og anbefaler redusert fosforgjødsling til grønnsaker.

> Les saken

Knollselleri i Lier Markdag med Anne Lene