Oppsummering

Prosjektet er finansiert av: NLR Grøntsatsingsmidler

Gulrot - ugrassprøyting

Sprøyting av på små gulrotplanter (2-5 varlige blad), med ugras (mye tungras.) Og registrerte dekning over og under på bladet. Det ble prøvd ut standardyse (03), og to ulike dyser som gir 90 % avdriftsreduksjon: TTI (03) og Hardi MD Duo. Hardi MD Duo ble prøvd ut i 4 ulike størrelser (02, 03, 04, 05). Det ble prøvd ut med ulik hastighet (4 og 5,6 km/t), ulike trykk (3 og 5 bar), og med og uten luft.

Standard dyse gir best dekning, Hardi MD Duo gir dårligere, men akseptable dekning. TTI gir store dråper og renning, og dårlig dekning. Lav hastighet (4 km/t) gir bedre dekning enn høyere hastighet. Å øke trykket fra 3 til 5 bar gir ikke bedre dekking. Kjøring med luft gir dårligere dekning på alle dyser på oversiden av bladene, men bedre dekning på undersiden av bladene. Med luft så blåser væska mer nedi midten av plantene (ugrasplanter). Når det gjelder de ulike størrelsene på Hardi MD Duo dysene, så gir gule (02) dyser dårligere dekning, antageligvis pga. for lite væskemengde, men det blir litt bedre dekning på undersiden av bladene pga. mindre dråper. Blå, røde og brun gir alle god dekning.

Rosenkål

Sprøyting på små rosenkål planter. Vi registrerte dekning på og under blad, samt på stengel. Det ble prøvd ut Standardyse (03 og litt 05) og to dyser som gir 90% avdriftsreduksjon: TTI (03), Hardi MD Duo i 4 ulike størrelser (02, 03, 04, 05). Det ble prøvd ut med ulik hastighet (4 og 5,7 km/t), ulike trykk (3 og 5 bar), og med og uten luft.

Standardyser gir bedre dekning enn lavdriftdysene, både på oversiden, undersiden av bladene og stengel. TTI gir større dråper og dårligere dekning enn Hardi MD Duo på oversiden av bladene og elendig dekning på stammen av rosenkålen. Økt hastighet (5,7 km/t) gir dårligere dekning enn lavere fart (4 km/t). Økt trykk fra 3 til 5 bar, gir litt bedre dekning. Luft gir ikke bedre dekning enn sprøyting uten luft.

Gule dyser gir dårligere dekning på undersiden av bladene (for lite vannmengde), men bedre deknig på undersiden av bladene (mindre dråper).

Brune dyser gir bedre deknig enn blå standart dyser, med samme innstilling, dvs. at det blir mer vann på brune dyser.

Purre

Dette var første året vi hadde utprøving i purre. Vi registrert over og under blad og nede i planten. Det ble prøvd ut Standardyse (03), AIXR (03), Hypro (03), TTI (03) og Hardi MD Duo. Hardi MD Duo ble prøvd ut i 4 ulike størrelser (02, 03, 04, 05). Det ble prøvd ut med ulik hastighet (4 og 5,6 km/t), ulike trykk (3 og 5 bar). Vi prøvde ut med og uten luft på Standarddyser i 3 ulike størrelser (03, 05 og 10).

Standardysene gir best dekning, mens AIXR (50% avdriftereduksjon) gir nest best dekning. Deretter kommer Hardi MD Duo dyser (90% avdriftsredusjon) og Hypo (50% avdriftsreduksjon) og TTI er dårligst (90% avdriftsredusjon). TTI har få små dråper, som gir en dårlig dekning på bladet. Dekninga bir litt dårligere med økt kjørehastighet. Dekning blir bedre med en øking fra 3 til 5 bar og litt bedre dekning hvis man øker trykket ytteligere til 7 bar. Men TTI er den dysa som gir best respons med å øke trykket opptil 7, og dermed få ned dråpestørrelsen. Gule dyser gir dårligere dekning, antageligvis fordi det blir for liten væskemengde. Å øke dysestørrelsen fra blå (03) til rød (05) og videre til brun (05) gir større dråper, men det kompenserer med mer vann, slik at dekningen blir bedre med større dyser. Vi har prøvd ut to ulike dyser som gir 50% avdriftreduksjon, AIXR og Hypro. AIXR gir betydelig bedre dekning enn Hypro. Mens TTI (90% avdriftsreduksjon) gir markert dårligst dekning.

Vi prøvde ut Standardyser i ulike størrelser, også lyseblå (10). Brun gav dårligere dekning ann blå. Lyseblå ble alt for få og store dråper. Det ble rett og slett alt for mye væskemengde.

Feltvert