Gjødslingsplanen er et viktig verktøy for å kunne planlegge hvilke avlinger en vil oppnå for kommende vekstsesong. I planen beregnes næringsbehovet for plantene og hvordan du mest mulig kostnadseffektivt kan dekke dette behovet gjennom vekstsesongen både gjennom tilgjengelige ressurser du har på gården og innkjøpt gjødsel. En gjødslingsplan utarbeidet i samarbeid med din lokale rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving skal sikre deg en økonomisk optimal gjødsling som gir høy avling av god kvalitet og med minst mulig tap til det omliggende miljøet.

Skjermbilde 2022 01 04 kl 10 37 59

Forutsetningene som ble lagt til grunn da gjødslingsplanen ble laget for noen måneder siden kan ha endret seg. Været kan være unormalt, vekststarten tidligere eller seinere, eller du har kanskje endret strategi. Ta kontakt med din lokale rådgiver, og få planlagt optimal disponering av gjødsla. Riktig tilpasset gjødsling gir betre utnytting av rssursene, jevnere fôrkvalitet og ensileringsresultat. Forventet avling er avgjørende for en optimalt tilpasset gjødslingsplan.

Riktig pH i jorda gir bedre vekstvilkår for grasartene. Dette betyr bedre etablering og at de blir mer utholdende i enga. Mange av våre vanligste ugrasarter trives best ved lav pH. Er pH lav vil de plantene vi ønsker i enga gå raskere ut, og gi mer plass til ugraset. Dette forsterkes at livskraftige ugrasarter får enda bedre vilkår for etablering, både plass og gode vekstbetingelser.

Riktig pH gir også betre utnytting av næringsstoffene vi tilfører. I en tid med økt fokus på grovfôrkvalitet, og prisene på alle innsatsfaktorer er «all time high» har det å kalke aldri vært mer lønnsomt.

2

NLR Grasvettreglene

NLRs grasvettregler gir råd og tips for bedre grovfôrproduksjon.
NLR Grasvettreglene

Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett.

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

Ja, jeg vil vite mer om tjenester innen grovfôr og presisjonslandbruk