Kjør ut gjødsel så tidlig som mulig om våren, men husk det må være gode kjøreforhold og veksten i graset må ha startet.

Fra våren av er temperaturen en begrensende faktor for frigjøring av næring fra jorda. Derfor er det viktig at plantene får tilført næring tidlig for å komme i gang med veksten. Blir man for sein med utkjøring av gjødsel taper man vekstdøgn og dermed avling.

Nitrogenet i husdyrgjødsla er tyngre tilgjengelig for plantene enn nitrogen i mineralgjødsel, og trenger derfor en viss tid for å virke fullt ut. Man må også komme så tidlig ut med husdyrgjødsla at man unngår husdyrgjødselrester på bladene.

JKH Nedlegger husdyrgjodsel teknikk

Dersom man av ulike årsaker ikke får kjørt ut husdyrgjødsel tidlig nok, kan man vurdere å kjøre ut halvparten av mineralgjødsla før man kjører ut husdyrgjødsla. På denne måten får grasplantene næring, og kan utnytte vårlyset til vekst. Man kan også vurdere å kjøre ut hele mineralgjødselmengden tidlig, men da er det verre å justere mineralgjødselmengden etter værforholdene i forbindelse med husdyrgjødselspredning. Ved bruk av husdyrgjødsel er det gunstig med regn like etter spredning, særlig for de som breisprer.

Det bår gå minimum fire uker fra utkjøring av mineralgjødsel til høsting av graset.

Etter slått bør man prioritere å få på ny gjødsel så raskt som mulig.

Kantsonene kan fort utgjøre 20 prosent av arealet, og flere steder mer enn det. Det er derfor viktig å utnytte dette arealet godt. Det betyr at vi må få spredd riktig mengde gjødsel på dette arealet. En typisk gjødselspreder kaster dobbel bredde av det den er innstilt på. Det vil si at når du kjører med 10 meters arbeidsbredde, kaster sprederen 20 meter. Det er krevende, eller umulig å ha kontroll på kantsonene da. Mye gjødsel vi bli spredd utenfor skiftet, eller kantsonen får for lite gjødsel. Utstyr for kantspredning vil gjøre at vi får gjødsel helt ut i kanten, og at vi også unngår å spre utenfor arealet. Verdifull gjødsel kommer din den skal, og vi får utnyttet hele arealet på en mye bedre måte.

NLR Grasvettreglene

NLRs grasvettregler gir råd og tips for bedre grovfôrproduksjon.
NLR Grasvettreglene

Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett.

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

JA, JEG VIL VITE MER OM TJENESTER INNEN GROVFÔR OG PRESISJONSLANDBRUK