Kor stor arbeidsbreidde har du eigentleg? Reduserer du overlappinga med fem prosent, reduserer du dieselforbruk, jordpakking, tidsbruk og slitasje tilsvarande mykje, heilt gratis. Det er lettast å redusere overlappinga om du har eit rasjonelt køyremønster med rette linjer.

Velg det som passer deg

Korrekt avstand gir korrekt tilførsle av gjødsel, plantevernmiddel og andre innsatsfaktorar, samtidig som du sparer alle dei andre faktorane. Med eit fornuftig køyremønster er det også mindre anstrengande å køyre. Velg det systemet som passar best i di drift og din økonomi: Siktestikker, sporfølgar, autostyring eller autostyring og faste køyrespor. Med god siktehjelp kan du tenke nytt om køyremønsteret, og dermed få mindre køyring på vendeteigane samtidig som jobben blir raskare gjort. Norske teigar har stor andel vendeteig, så her er det mykje å vinne.

NLR Grasvettreglene

NLRs grasvettregler gir deg råd og tips om for bedre grovfôrproduksjon
NLR Grasvettreglene

Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett.

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

JA, JEG VIL VITE MER OM TJENESTER INNEN GROVFÔR OG PRESISJONSLANDBRUK