Den 20. april arrangerte NLR Nord Norge en markdag hos Mads Nikolaisen i Bardal, i Leirfjord, som nylig hadde gått til innkjøp av en husdyrgjødselseparator. Her fikk de 15 fremmøtte se hvordan en slik separator fungerer og høre om hvilke muligheter det ligger i å separere husdyrgjødsla.

Husdyrgjodselseparering Foto Martin Utland 13
Gjødselseperatoren til Nikolaisen i Leirfjord. Foto: Martin Utland

Fordeler med separering

Den våte delen er tynn og dermed enklere å røre opp og går lettere gjennom slangesystemer, for dem som bruker slikt utstyr. I tillegg vil den våtseparerte delen få noe høyere nitrogeneffekt enn tradisjonell husdyrgjødsel. Slik kan mengden mineralgjødsel reduseres noe.

Mulighet for å kvitte seg med sporeproblemer

Det er jo kjent at noen melkeprodusenter sliter med sporer i melka, og da kan separering av husdyrgjødsla være en av momentene som kan hjelpe med å få bukt med problemet. Våtfraksjonen er som kjent tynn, og resultater fra tidligere forsøk i NLR-systemet har vist at den har en tørrstoffprosent på mellom 3-4. En gjødsel som er så tynn vil trekke lett ned i bakken, selv under tørre spredeforhold. På den måten er sjansen for at den blir «hengene» i graset mindre, som igjen minsker sjansen for at man drar med seg husdyrgjødselrester inn i fôret.

  • Når det gjelder den tørre delen kan den brukes både til gjødsel og jordforbedring. En annen fordel er at den kan lagres rett på bakken, i påvente av spredning. Det er heller ikke krav for tak hvis tørrstoffprodusenten er på minst 25.
  • Med separering tar man ut opp mot 30 % tørrstoff, som da fører til at man reduserer lagerbehovet med 10-20 %.
Husdyrgjodselseparering Foto Martin Utland 1
Bildet viser tørrfraksjonen av husdyrgjødsla etter separeringen. I dette tilfellet var tørrstoffinnholdet 29 %. Foto: Martin Utland

Ulemper

  • En ekstra arbeidsprosess.
  • Krever to ulike mekaniseringslinjer for å få husdyrgjødsla spredd.
  • Får man ikke utnyttet den tørre delen må den erstattes med kunstgjødsel.

Før man begynner å separere bør gjødsellageret være opprørt, slik at man får en mest mulig effektiv separering. For å få utnyttet en gjødselseparator best mulig bør den ferdigseparerte våtfraksjonen gå i et eget gjødsellager og ikke tilbake i det useparerte gjødsellageret. Går våtfraksjonen tilbake i samme lager er det vanskelig å klare å få separert all husdyrgjødsla. I tillegg må da separatoren gå mye oftere.