Et nytt år starter med blanke ark og med håp om bedre tider. Allerede første uka er det nye gjødselpriser og det er en liten gladsak. Gjødsla er blitt litt billigere sammenlignet med i fjor høst. Fullgjødsel 25-2-6 er kr 220 billigere enn i august i fjor og 2.8 prosent. Prisen på gass har gått nedover utover høsten og nå har dette også gitt utslag på gjødselprisen. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvordan gjødselprisene vil bli fremover vinteren og våren. Den kan både stige og synke.

Opti-NS er tilbake i markedet

Opti-NS er tilbake i handelen etter at produksjon av denne stoppet opp i fjor på grunn av høye gasspriser. Opti-NS koster 7420 pr tonn og dette gir en pris på kr 27.48 pr kg nitrogen. Dette er den billigste gjødseltypen hvis det er nitrogen du trenger å tilføre. Den inneholder også svovel.

Prisen på fosfor og kalium er også fallende. Dette medfører at også prisen på Fullgjødsel reduseres. Fullgjødsel 25-2-6 koster nå kr 7890 pr tonn. Det gir en pris på kr 32,07 pr kg nitrogen. Fullgjødsel 18-3-15 koster 8670 kroner pr tonn som gir en pris på kr 49,26 pr kg nitrogen. Dette gir en redusert gjødselpris på 260 pr tonn og 2,9 prosent.

NPK 27-2-4 er også i markedet til en pris på kr 8690 pr tonn som gir en pris på kr 30,22 pr kg nitrogen. Sammenlignet med tilbudet som ble kjørt på denne i fjor høst så er prisen omtrent den samme.

Har du ikke kjøpt gjødsel ennå kan det være nå du skal ta kontakt med din gjødselselger for å høre på pris på den gjødsla du trenger.

Kjøpte du gjødsla i fjor høst skal du ikke bruke så mye energi på å irritere deg over at du kunne spart noen kroner på og ventet med gjødselkjøpet. Tenk heller på at du har fått gjødsla på plass. Normalt har du fått billigst gjødsel når du har kjøpt på høsten. I løpet av flere år har det blitt noen sparte kroner. Moms på gjødsla får du igjen tidligere når du kjøper gjødsel på høsten enn når du kjøper på vinteren. Dette er også en del av vurderinga.

Strategi for vekstsesongen 2023

Selv om prisen er på vei nedover er prisen fortsatt høy, og det er viktig å bruke gjødsla optimalt. En god gjødselplan hvor man planlegger en gjødsling etter forventet avling er viktig. Når vekstsesongen er i gang er det viktig å vurdere overvintringen og potensialet som enga har. Få også en god oversikt over næringsinnholdet i husdyrgjødsla. Da får du best kontroll på den totale næringstilgangen til plantene.